Jourová se žalobou domáhá na státu více než 8,7 milionu korun

Praha - Někdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová se žalobou na ministerstvo spravedlnosti domáhá v souvislosti se svým stíháním v takzvané kauze Budišov zaplacení celkem více než 8,7 milionu korun. Má jít o finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu, náhradu škody za výdaje na obhajobu a ušlou mzdu. Jourová byla v říjnu 2006 obviněna z přijímání úplatku a strávila asi měsíc ve vazbě. Její stíhání bylo v létě 2008 zastaveno. Žalobou se má zabývat Obvodní soud pro Prahu 2, jednání zatím nařízeno nebylo.

„Žalobou uplatnila nárok na zaplacení pěti milionů korun za zásah spočívající v nezákonném omezení svobody v trestním stíhání, psychické problémy, které jí byly způsobeny, a zásah do rodinného života. Současně za dehonestaci v důsledku široké medializace případu,“ uvedl Vlk. Zaplacení dalších více než 3,7 milionu korun Jourová požaduje jako náhradu ušlé mzdy. „V důsledku vazby a trestního stíhání nemohla dokončit práci, kterou dělala,“ vysvětlil advokát. Zbylých zhruba 18 tisíc korun požaduje jako doplatek náhrady nákladů na právní zastoupení.

Jourová požaduje i veřejnou a soukromou omluvu

Vedle toho se Jourová domáhá i omluvy, a to veřejné i soukromé. Veřejná omluva by měla být podle Vlka zveřejněna v TV Nova, ČTK a deníku Mladá fronta Dnes. Ministerstvo by se podle advokáta mělo omluvit za stíhání, poškození cti a narušení rodinných vazeb. Jourová své nároky již dříve uplatnila u ministerstva, z požadovaných milionů jí ovšem úřad přiznal jen asi 138 600 korun jako náhradu škody za výdaje na obhajobu. Nároku na peněžitou satisfakci za nemajetkovou újmu ministerstvo nevyhovělo s tím, že byl promlčen, nárok na ušlý výdělek se zase podle úřadu opíral o „vratké důvody“.

Jourová tehdy rozhodnutí označila za „výsměch“ a oznámila, že podá žalobu. Ohradila se i proti tomu, že by smlouvy byly vypovězeny z „vratkých důvodů“. „V obou je jednoznačně uvedeno, že mi vypovídají smlouvy kvůli zadržení policií. Postup odpovědných, nebo jak je vidět neodpovědných, orgánů mi zničil nejen tuto část mé práce, ale navždycky zasáhl do plnohodnotných možností pracovního uplatnění v ČR, o další újmě na jméně a zdraví se nyní radši nezmiňuji,“ uvedla tehdy.