Pokud uslyšíte sirény, běžte do nejbližší budovy a poslouchejte rádio

Bechyně (Táborsko) - V jaderné elektrárně Temelín a okolí dnes skončilo dvoudenní cvičení záchranářů - ZÓNA 2010. Procvičil se především integrovaný záchranný systém, zapojili se ale i obyvatelé okolních obcí. Cvičení odhalilo pomalejší komunikaci mezi jednotlivými složkami. Podle hejtmana kraje Jiřího Zimoly se ale jiné nedostatky nevyskytly. Podle zákona se musí cvičit každé tři roky. Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí ale tvrdí, že havarijní cvičení v Temelíně nejsou dostatečná. Kritizuje hlavně to, že se cvičí jen v okruhu 13 kilometrů od elektrárny. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové je ale zóna cvičení srovnatelná s jinými elektrárnami, které ve světě běží. Konečný výsledek cvičení by měl být znám do tří měsíců.

Zimola upřesnil, že se o překlasifikování mimořádné události na elektrárně Temelín z druhého na třetí stupeň dozvěděl s půlhodinovým zpožděním: „Stejně tak hasiči můj pokyn k evakuaci převzali o 40 minut později.“ Drábková nedostatky ve cvičení očekávala: „Každé cvičení, při kterém se neobjeví něco, co napříště zlepšit, je pro mne cvičení do jisté míry zbytečné… Při předchozích cvičeních se pokaždé něco našlo.“

Armáda dnes na vojenském letišti v Bechyni předváděla, jak postupovat při dekontaminaci v případě, že osoby nebo stroje přijdou do styku s radioaktivní látkou. Autobusy s figuranty musely projet třemi speciálními rámy. V prvním je opláchla pouze voda, ve druhém následoval ostřik speciální směsí a na závěr autobusy opět očistila voda. Tekutiny odtékaly stokou vedoucí podél dojezdové plochy do sběrného kontejneru. Pokud by ale skutečně unikly radioaktivní látky, řešil by se odtok jinak. „Dekontaminační rámy by stály ve speciálních gumových bazénech, ve kterých by voda zůstávala a pak se likvidovala,“ řekla velitelka čety záchranné roty Rakovník Hana Šlofová. Po absolvování celého procesu se musí pomocí dozimetrů zjistit, zda se podařilo stroj zbavit radioaktivních látek.

Video Rozhovor s Danou Drábovou
video

Rozhovor s Danou Drábovou

Při radiační havárii dostanou obyvatelé tablety s jódem

95 procent všech účinných ochranných opatření je ale podle Drábové shodných - jako například při havárii chemické továrny nebo při přírodní katastrofě. „Uslyšíte-li sirény, které nesignalizují záplavovou vlnu, což je specifický případ, tak vám siréna říká: 'Běž do nejbližší budovy, schovej se, poslouchej rádio nebo televizi, kde ti v následujících minutách řeknou, co se děje',“ popsala v rozhovoru pro ČT. Pro krizové situace jsou totiž podle ní připravené zprávy, které budou velmi rychle odvysílány.

Radiační havárie má jednu specifiku, obyvatelé dostávají tablety stabilního jódu, které omezují ozáření. „V odvysílané relaci by byli požádáni, aby je požili,“ dodala Drábová. Posledním opatřením pro fázi během dvou až tří dnů po havárii je pak rozhodnutí, zda bude třeba evakuovat. „U nás se předpokládá do maximální vzdálenosti 13 kilometrů,“ dodala.


Cvičení ZÓNA 2010 je největší akcí svého druhu v České republice. Postupně se do něj zapojilo 906 lidí, několik desítek vozů i jiné techniky. Akci poprvé ze vzduchu monitoroval také vrtulník. Poprvé byl zřízen i regionální krizový štáb úřadu pro jadernou bezpečnost. Aby elektrárna nasimulovala havárii takového rozsahu, musela fiktivně zkombinovat souběh tří těžkých poruch. „Pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít, je jednou za stovky milionů let,“ podotkl velitel havarijního štábu elektrárny Jan Kruml.