Koupí bílé pastelky může každý podpořit nevidomé a slabozraké

Praha - V téměř dvou stovkách měst České republiky si dnes můžou lidé koupit bílou pastelku a přispět tím na projekty na podporu nevidomých a slabozrakých. Výtěžek sbírky Bílá pastelka se použije na speciální výukové programy pro těžce zrakově postižené.

Do ulic českých měst dnes vyjde víc než 3 000 dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů, aby pomohli pro speciální výukové programy určené lidem se zrakovým postižením získat prostředky. Nabízet budou bílou pastelku a bloček s černými a bílými stránkami za minimálně dvacetikorunový příspěvek.

Ve větších městech budou připraveny informační stánky s doprovodným programem, který návštěvníkům přiblíží život a potřeby zrakově postižených. Už 11. ročník celonárodní veřejné sbírky pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Loni se vybralo přes dva miliony korun

Loni sbírka přinesla téměř 2,35 milionu korun, díky nimž mohla SONS realizovat projekty podporující začleňování nevidomých do společnosti či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodicích psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením. Prodej pastelek plní romě toho i preventivní a informační funkci - Češi dnes díky tomu umí mnohem lépe komunikovat s nevidomými. „V drtivé většině případů je veřejnost schopna nabídnout pomoc taktním způsobem, kteý nesnižuje lidskou důstojnost nevidomého. Nebývalo to tak vždy, často se nevidomému stalo, že byl beze slova někam vlečen, tažen,“ uvedl prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Josef Stiborský.

Výtěžek sbírky v posledních letech rok od roku klesá. Předloni činil výtěžek sbírky přes 3,1 milionu korun, v roce 2007 se podařilo vybrat téměř 3,5 milionu korun a v roce 2006 dobrovolníci od lidí vybrali zhruba 4,3 milionu korun. „Velice si vážíme solidarity dárců, jejich ochoty podpořit i v této nelehké době dobrou věc,“ řekl Stiborský.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis zajišťuje programy zaměřené na zvládnutí dovedností nutných pro život se zrakovým handicapem, například chůzi s bílou holí, výuku čtení a psaní Braillova písma, ovládání speciálních pomůcek. Krajská TyfloCentra nabízejí nevidomým a slabozrakým třeba rekvalifikační kurzy či sociálně právní poradenství. Podporují také jejich zapojování do volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. Obě společnosti disponují sítí regionálních středisek.

Abeceda v Braillově písmu
Abeceda v Braillově písmu
Více fotek
  • Abeceda v Braillově písmu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2021/202012.jpg
  • Vodicí pes pro nevidomé autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/618/61766.jpg