Státní maturita z angličtiny? Zkuste, jak jste na tom

Praha – Posledním dnem pokračuje na 1 225 středních školách generální zkouška státních maturit. Do akce se v termínu 11. – 14. října zapojilo celkem sto tisíc studentů, kteří si mohli zvolit základní či vyšší úroveň písemné zkoušky. Přestože generálka slouží zejména k posouzení organizace, logistiky a spolupráce škol při centrálně řízeném vyhodnocování, samotní studenti se dozví své výsledky 3. listopadu, tedy dřív, než se studenti závazně přihlásí k jarním maturitám. Po elektronických verzích testů z českého jazyka a matematiky vám portál ČT24 přináší také vzorové zadání maturity z angličtiny.

Zkoušku ze světově nejrozšířenějšího jazyka si středoškoláci v rámci modulu „Cizí jazyk“ mohli vybrat jako jednu z variant povinné i volitelné zkoušky, avšak v různé obtížnosti. Od roku 2012 již bude jeden z nemateřských jazyků součástí povinné maturity, vedle češtiny a jednoho předmětu z variant matematika/společenskovědní základ/informatika.

Oba stupně obtížnosti testů z anglického jazyka byly shodně rozděleny do 3 částí, které komplexně prověřují znalosti gramatických jevů, slovní zásoby i schopnost uvažovat v daném jazyce či sepsat krátký text na předem určené téma. V první části se středoškoláci zaposlouchali do autentických nahrávek. Na základě schopnosti orientace v plynulé řeči poté vypracovávali následné úkoly či přímé otázky.

Subtest „Čtení a jazyková kompetence“ nabídl především úkoly spojené s porozuměním psanému textu a praktickou znalostí jazyka. Texty různého zaměření i délky doprovázely otázky na dílčí informace i celkové vyznění. Forma testu proto ověřila i jazykový cit a orientaci ve formální i neformální vrstvě jazyka. V závěrečné části si adepti premiérového ročníku státních maturit zkusili sepsat dvě písemné práce. Součástí zadání bylo téma, minimální rozsah slov i pokyny k dílčím částem psaného projevu.

Státní maturity se připravovaly 14 let, poprvé si je studenti zkusí příští rok na jaře. Jen do konce tohoto roku bude příprava stát 570 milionů korun, z toho 280 miliony přispěla EU. Nové zkoušky mají mnoho kritiků z řad učitelů i politiků, nelíbí se jim hlavně finanční náročnost projektu. Studenti už kvůli maturitám několikrát demonstrovali, několik stovek nespokojenců naposledy protestovalo minulý týden v Praze.