Jez u Děčína je i ekonomický nesmysl, tvrdí ekologové

Praha - Dlouho plánovaná výstavba jezu v kaňonu Labe na Děčínsku nepřinese podle ekologického sdružení Arnika zlepšení splavnosti řeky, jaké deklaruje Ředitelství vodních cest (ŘVC). Ekologové se navíc obávají, že vodní dílo trvale poškodí přírodu v okolí řeky a negativně dopadne na vzácné druhy ryb, jakými jsou třeba lososi nebo úhoři. ŘVC ale hovoří o tom, že návrh stavby dospěl díky připomínkám do fáze, kdy je k přírodě dostatečně šetrný, navíc podle vyjádření Miroslava Šefary pro ČT24 je stavba strategicky důležitá pro zvýšení exportní konkurenceschopnosti ČR.

„Jez je možno nazvat ekologickým a ekonomickým nesmyslem,“ prohlásila na tiskové konferenci vedoucí programu Ochrana přírody Jana Vitnerová z Arniky. Z jejích slov plyne, že projektanti jezu chtějí splavnit úsek dlouhý čtyřicet kilometrů, vzdutí vody se však projeví jen na devítikilometrovém úseku. Pokud bude jez postaven, vyžádá si další úpravy řeky a jejího okolí, nebo bude třeba zboží z lodí překládat na vlaky, když bude v Labi málo vody, dodala Vitnerová.

Miroslav Šefara z Ředitelství vodních cest ČR:

0„Řešíme strategický zájem České republiky jako exportní ekonomiky, která je postižena a znevýhodněna vzdáleností 600 kilometrů k moři. Tento úsek je čtyřikrát dražší, než třeba následná cesta z Hamburku do Šanghaje, čili na tomto úseku se tvoří konkurence schopnost České republiky.“

Video Brífink Arniky o stavbě jezu u Děčína
video

Brífink Arniky o stavbě jezu u Děčína

Brífink Arniky o stavbě jezu u Děčína

tk 26.10.2010

Studio ČT24 o chystaném jezu na Labi

Představitelé Děčína dlouhodobě stavbu jezu podporují. Primátor Vladislav Raška tvrdí, že to pomůže rozvoji podnikání na Děčínsku. Podle něho je důležité, že současná varianta obsahuje řadu opatření, která chrání životní prostředí. I proto děčínské zastupitelstvo na konci září podpořilo stavbu jezu, a to ve variantě, kterou navrhuje ŘVC. Vlastní jez by stál kolem 4,2 miliardy korun a jeho stavba by se podle propočtů ŘVC vrátila do deseti let. Vodní elektrárna, s jejímž vybudováním se také počítá, by stála zhruba jednu miliardu korun a měla by návratnost osm let.

Diskuse se vede okolo migrace lososů a úhořů

Pavel Vrána z Českého rybářského svazu míní, že jez významně omezí možnost tahu lososů. „Na cestě zpět budou kvůli silnému proudu od turbíny vodní elektrárny dezorientováni a vyčerpáni,“ řekl novinářům. Stejně tak jez uškodí malým lososům, kteří se po vylíhnutí pokusí plout opět do moře. Turbína podle něj poškodí také populaci úhořů.

Jana Vitnerová z Arniky

„Záměr stavby jako takový je v rozporu s evropskými směrnicemi, které se zabývají ochranou přírody a krajiny: Jednak jde o směrnici ustavující ochranu lokalit soustavy Natura 2000…, dále je v rozporu s rámcovou směrnicí o vodách a mezinárodními dohodami.“

Náměstek ministra životního prostředí Pavel Tesař: „I tlak nevládních organizací způsobil, že stavba, kterou posuzujeme dnes je ve vztahu k životnímu prostředí na úplně jiné rovině, než byly stavby předkládané v minulosti. Na druhé straně určitě není pravda, že by stavba neměla vliv na životní prostředí, nebo ho dokonce vylepšovala, jak se někdy doslýchám.“

Podle ŘVC současný návrh počítá s řadou opatření, která mají chránit vzácné živočichy a rostliny žijící v Labi a na jeho březích. Mimo stavby jezu se nad ním počítá s odbagrováním části zeminy a vytvořením umělých tůní a slepých ramen a založením lužního lesa. Toto území má prý být vhodné třeba pro život bobra evropského.

Na vlastním jezu budou dva rybí přechody a na pravém břehu kolem tělesa jezu speciální kanál, který by mohli využívat vodní živočichové k migraci. Jez bude umožňovat i kolísání hladiny nad ním až o půl metru, aby se dalo simulovat přirozené kolísání hladiny řeky, které vyžadují především některé chráněné rostliny.