Klaus udělil osm milostí: ředitelce hospice i cizincům

Praha - Prezident Václav Klaus dnes udělil milosti osmi lidem, ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody. Klaus například prominul podmíněný trest bývalé ředitelce hospicové péče na Vysočině Ivě Kondýskové za to, že nezákonně podala umírající pacientce s bolestmi léky na utišení. Prezident přihlédl k dosavadnímu řádnému a společnosti prospěšnému životu Kondýskové. Mezi omilostněnými jsou i Vietnamka, které prezident zahladil odsouzení za porušování práv k ochranné známce, a Bělorus, jemuž prominul vyhoštění.

Bělorusovi Sjarheji Naprejenkovi Klaus prominul dva tresty vyhoštění za neoprávněný pobyt v Česku. Bělorus do Česka původně přicestoval legálně, jiné trestné činnosti se nedopustil. „Prezident přihlédl k tomu, že jmenovanému by v případě vyhoštění do Běloruska hrozilo pronásledování z politických důvodů,“ uvedl Hrad. Žádost o milost podpořila také česká pobočka organizace Amnesty International, která se věnuje dodržování lidských práv po světě.

U Kondýskové prezident přihlédl k jejímu dosavadnímu řádnému a společnosti prospěšnému životu. Byla odsouzena k devíti měsícům podmíněně a zákazu práce s léky na dva roky. Kondýsková se v červnu 2008 rozhodla pomoci těžce nemocné pacientce lékem Sevredol. Pacientku z Jihlavy, která byla po operaci nádoru, sužovaly velké bolesti. Kondýsková si opiát schovala z předchozí léčby jiného pacienta. Soudce nezpochybnil lidské důvody, které Kondýsková měla pro podání opiátu. Problém však viděl nejen v samotném podání léku, ale také v tom, že ošetřovatelka nechala krabičky Sevredolu rodině dále k dispozici. Kauza vyvolala debatu o péči o dlouhodobě nemocné trpící velkými bolestmi.

Dále Klaus prominul podmíněný trest Vietnamce Nguyen Thi Ha za porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu.