Ministerstvo spravedlnosti chybovalo v hospodaření

Praha - Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) porušilo ministerstvo spravedlnosti při svém hospodaření v letech 2008 a 2009 v několika případech zákon o majetku ČR a zákon o účetnictví. Podle zprávy z kontrolní akce ministerstvo například chybovalo v účetnictví a při inventarizaci, navíc v jednom případě v rozporu se zákonem pronajalo nemovitý majetek bezúplatně na dobu neurčitou.

Kontroloři zjistili, že v justičním areálu Na Míčánkách v Praze ministerstvo přenechalo společnosti, která zajišťuje stravování, k bezúplatnému užívání na dobu neurčitou nebytové prostory o rozloze 1 706 metrů čtverečních. NKÚ konstatoval, že ministerstvo v tomto případě nepostupovalo v souladu se zákonem o majetku ČR, protože překročilo horní hranici doby pronájmu a neodůvodněně snížilo výnos z této nemovitosti.

Podobného prohřešku se ministerstvo podle kontrolní zprávy dopustilo také v souvislosti s pronájmem místa pro peněžní automat, také v tomto případě byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

NKÚ dále zjistil, že ministerští úředníci chybovali v účetnictví, protože nový majetek účtovali v jiném účetním období, než kdy jej ministerstvo nabylo. Při inventarizaci nevykázali skutečný stav pozemků a staveb a podhodnotili stav tohoto majetku. V případě pozemků a staveb získaných v Hostivici u Prahy navíc mylně zaúčtovali nemovitosti v hodnotě asi 10 milionů korun mezi movitý majetek.

Ministerstvo se dopustilo také chyb v účtování oprav a údržby nemovitostí, když výdaje na stavební práce v hodnotě kolem 70 000 korun, které měly charakter technického zhodnocení majetku, účtoval jako výdaje na opravy a udržování.


NKÚ ministerstvo kontroloval od března do srpna letošního roku. Za roku 2008 prověřil nemovitý majetek v účetní hodnotě téměř 2,8 miliardy korun a finance ve výši 6,6 milionu Kč, za loňský rok kontroloval nemovitosti v hodnotě 2,9 miliardy korun a finanční prostředky ve výši 77,8 milionu Kč.