Podívejte se, co slibuje velká koalice v Praze

Praha – Občanští a sociální demokraté zveřejnili koaliční dohodu, na jejímž základě povládnou na pražském magistrátu. Smlouva je nazvaná Zodpovědně, transparentně, otevřeně a společně pro Prahu a strany v ní slibují třeba bezplatnou MHD pro děti do 15 let a seniory od 65 let. Zároveň se nemá zdražovat předplatné jízdné. Zdarma by měly být také víkendové vstupy do galerií, muzeí nebo památek. Poněkud paradoxně tak může působit deklarovaná rozpočtová odpovědnost.

Koaliční smlouva na devíti stranách popisuje společný program koalice, na dalších stránkách pak obě strany vysvětlují principy spolupráce. Obě strany se například dohodly, že primátor a jeho náměstci budou mít právo stáhnout z jednání rady jakýkoliv materiál – budou mít tedy jakési právo veta. Ve smlouvě je popsán i mechanismus, jakým ji lze vypovědět. Naopak obsazení konkrétních postů v radě má být doplněno až v příloze.

Některé sliby pražské koalice ODS a ČSSD:

 • Audit zakázek, smluv a majetkových transakcí z minulosti
 • Vypsání výběrového řízení na vedoucí pozice na pražské magistrátu
 • Vypracování zásad při zastupování města ve společnostech, kde má Praha podíl
 • Koalice nepodpoří žádnou změnu rozpočtového určení daní, která by snížila příjmy Prahy
 • Pokračování výstavby městského okruhu (hlavně tunelového komplexu Blanka)
 • Podpora dostavby vnějšího pražského okruhu (hlavně úsek mezi D1 a Běchovicemi)
 • Zahájení výstavby metra D
 • O zavedení mýtného na dokončeném pražském okruhu má rozhodnout referendum
 • Podpora elektromobility
 • Dostavba plaveckého areálu Šutka
 • Přestavba Ústřední čistírny odpadních vod
 • Město také bude usilovat o převzetí nemocnice Na Bulovce
 • Lékařská pohotovost v každém správním obvodu
 • Dovoz léků seniorům nad 80 let
 • Zavádění automatů na zdravou výživu na školách

V některých bodech je nové vedení částečně v rozporu s rozhodnutími minulé radnice. Koalice se například zavazuje, že v oblasti Trojmezí a Klánovického lesa neubude zelených ploch. Přitom v minulém volebním období začalo město projednávat změnu územního plánu, která by výstavbu v Trojmezí umožnila. Nové vedení pražské radnice si dalo za úkol i přepracování strategie bezdomovectví, kterou prosadil dosavadní radní Jiří Janeček (ODS) a která počítá s vybudováním jakýchsi bezdomoveckých táborů na okrajích města.