Bouřlivý rozvoj Karlových Varů přerušila velká voda

Praha - Bouřlivý rozvoj lázeňského města Karlovy Vary na konci 19. století přerušila v listopadu 1890 živelná pohroma v podobě velké vody. Škody byly o to větší, že v té době vznikaly v centru lázní velkorysé stavby, představující vrchol tehdejšího luxusu. Jedinou lidskou obětí povodně byl paradoxně muž, který město pozvedl k rozkvětu, starosta Eduard Knoll. Příčinou tragédie byly dlouhotrvající přívalové deště, které zvedly hladinu řeky Teplé. Přívalová vlna, která se objevila 24. listopadu ráno, překvapila všechny obyvatele města. Voda sahala až k prvním patrům domů. Řekou tehdy protékalo přes 300 metrů kubických za vteřinu.

Zdroj: www.scheufler.cz Autor: Neznámý autor

Tehdejší starosta města Eduard Knoll se jako čestný náčelník hasičského sboru přímo účastnil záchranných prací. Když se po vyčerpávajících hodinách boje s vodním živlem před jeho očima ze záchranného lana utrhl jeden občan, který zmizel pod vodou, ranila starostu mrtvice a na místě zemřel.

Paradoxně se tak starosta stal jedinou obětí velké vody - muž, jehož viděl mizet ve vlnách, byl nakonec zachráněn. Eduard Knoll se narodil 11. prosince 1839, byl nejvýznamnějším karlovarským starostou. V čele města byl od roku 1884. Dal základ současnému modernímu lázeňskému centru a jeho době se přezdívá „zlatý věk Karlových Varů“.

Pohřeb se konal 27. listopadu a přestože bylo celé údolí města zaplaveno bahnem a komunikace zničeny, přišly se se svým starostou rozloučit stovky občanů.

Byla vybudována přehrada, která město dodnes chrání

Po povodni byl citelně poškozen střed města, řada budov byla poničena a některé musely být později pro narušenou statiku strženy. Voda zničila také lávky a mosty, včetně železničních.

Celkové škody na veřejných komunikacích a stavbách přesáhly tři sta tisíc zlatých. Na domech, bytech a obchodech dosáhla škoda jednoho milionu a čtyř set padesáti tisíc zlatých. Aby se podobným tragédiím v budoucnu pokud možno zabránilo, byla v letech 1932 až 1936 na říčce Teplé u Březové vybudována přehrada, která dodnes chrání město.

Hlavní povodňová vlna zasáhla Prahu a pobořila Karlův most

Povodeň v Karlových Varech nebyla jedinou vodní pohromou roku 1890, jehož jarní a letní měsíce byly abnormálně deštivé. Do rozmáčené půdy pak začalo znovu silně pršet začátkem září. Prudkými lijáky se rozvodnila horní Vltava a její přítoky.

Hlavní povodňová vlna zasáhla 3. září Prahu. Výsledkem byla jedna z historicky největších záplav v hlavním městě, při níž rozbouřená Vltava mimo jiné pobořila i Karlův most. Záplavy v povodí Vltavy a dolního Labe postihly tehdy rozsáhlé území Čech, znamenaly velké škody na majetku a ztráty několika desítek lidských životů.

1890
Zdroj: www.scheufler.cz
Autor: Neznámý autor