Ústavní soud: Lidé mají právo vědět, zda byl soudce před rokem 1989 v KSČ

Brno – Ústavní soud vyhověl stížnosti aktivisty Tomáše Peciny, lidé se tak zřejmě snáze dostanou k informacím o tom, zda současní soudci působili před rokem 1989 v KSČ. Pecina tyto informace žádal po Nejvyšším správním soudu, ten mu ještě nárok na informace nepřiznal. Podle Ústavního soudu jsou ovšem informace o členství v Komunistické straně Československa důležitým podkladem ve veřejné diskuzi o nestrannosti a nezávislosti justice. Případ proto vrátil Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle nálezu Ústavního soudu může někdejší členství v KSČ dosud ovlivňovat myšlení dnešních soudců. „Jde o to, že hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu. Z povahy věci mohl a stále ještě může v té či oné míře ovlivňovat rozhodování jednotlivých soudců,“ uvedl soudce zpravodaj Vojen Güttler při čtení obsáhlého nálezu. Zároveň podotkl, že zdaleka ne všichni členové KSČ aktivně prosazovali politiku komunistického režimu.

Přesto prý nelze přehlédnout, že členové KSČ zůstávali členy organizace, jejíž politická praxe se rozcházela se základními hodnotami lidskosti a právního státu, ale i s vlastním programem a zákony. „Komunistický režim porušoval jak práva běžná, tak základní práva a vlastní předpisy,“ napsali soudci v nálezu. Otevřenost ohledně komunistické minulosti soudců může podle ÚS justici spíše posílit než poškodit. Naopak „cenzurní přístup“ prý vytváří prostor pro paušální odsudek soudní moci, domnívají se ústavní soudci.

V dosavadním řízení Pecina neúspěšně žádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím údaje o členství soudců Vrchního soudu v Olomouci v KSČ k 17. listopadu 1989. Veřejnost má podle něj právo znát stranickou minulost představitelů justice. Členství v takové organizaci, jakou byla KSČ před rokem 1989, podle Peciny vypovídá o mravních kvalitách a osobním oportunismu soudce. Politický režim, který by odmítl zveřejňovat informace o totalitní minulosti svých soudců, by byl podle Peciny zcela nedůvěryhodný.

Vedení justice ale bude muset v budoucnu vyřešit problém, jak požadované informace o členství ve straně získat. Jestli v archivech KSČ, na personálních odděleních soudů nebo obcházením jednotlivých soudců s otázkou na jejich minulost.