Justice potřebuje personální změny, vyzývá TIC

Praha - Česká pobočka organizace Transparency International (TIC) vyzvala vládu, aby provedla koncepční reformu justice a posílila její nezávislost. Je podle ní důležité, aby justici opustili lidé „zkompromitovaní spoluprací s politickými lobbisty a nekompetentními zásahy do trestního řízení“. Odchod nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké ani skončení kauzy bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka podle vedoucího projektu Justice Stanislava Beránka nestačí. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil návrhy vítá, nicméně upozorňuje, že musí i v personálních otázkách postupovat vždy na základě zákonných norem.

Hlavním nástrojem pro boj s korupcí je podle TIC funkční a důvěryhodná justice a předpokladem toho je její nezávislost. Jako jedno z potřebných opatření TIC proto navrhuje vytvoření Nejvyšší rady justice, která by byla odpovědná za nezávislost a fungování justice. Pro případy zvlášť závažné hospodářské kriminality a organizovaného zločinu by měly podle projektu TIC vzniknout například speciální soudní senáty nebo samostatný speciální soud.

Zároveň by vláda měla změnit mechanismy výběru na funkci nejvyššího státního zástupce, přičemž jeho funkční období by mělo být prodlouženo a výběr by měl být ochráněn před politickými tlaky, uvedla organizace.

Video Rozhovor s Pospíšilem a Beránkem
video

Rozhovor s Pospíšilem a Beránkem

Stanislav Beránek a Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24

0Beránek: „Požadujeme, aby debata, která se vede o reformě justice, byla odpolitizována, vedla se ryze odborně a změny byly výsledkem širšího konsenzu. Jakékoli změny, pokud nebudou přijaty samotnou justicí a nebudou vyplývat z širokého konsenzu, nebudou životaschopné.“

0Pospíšil: „Ze strany ministerstva bude mít návrh plnou podporu, protože fandím tomu, aby došlo k určitým personálním změnám. Na druhou stranu budu muset postupovat tak, aby můj postup nebyl vnímán jako účelový a mocenský a aby případné personální změny měly jasné zákonné důvody. Zákon jasně říká, že vyměnit vedoucího státního zástupce lze pouze tehdy, jsou-li splněny zákonné důvody.“

Výběr soudců nepodléhá jasným pravidlům

Transparency International dále navrhuje stanovit reálná a jednoznačná pravidla pro výběr kandidátů na soudce, a to tak, aby se „odstranila dosavadní nahodilost a neprůhlednost ve výběru“. Navrhují i novelu zákona o znalcích a tlumočnících. Podle TIC totiž právní postavení soudního znalce neodpovídá tomu, jakou moc má znalecký posudek. Vláda by se podle Baránka měla rovněž věnovat ochraně oznamovatelů korupčního jednání.