Senátoři dali zelenou občanským průkazům s libovolnými údaji

Praha - Senátoři dnes rozhodli o tom, že Češi budou moct dobrovolně uvádět údaje v občanských průkazech. Senát již dnes mimo jiné vrátil sněmovně novelu cizineckého zákona. Ovšem zároveň schválil smlouvu, která Srbsku přibližuje vstup do Evropské unie. Senát dnes také rozhodl o zdanění elektřiny z postavených fotovoltaických elektráren, čímž chtěla vláda zabránit výraznému skokovému zdražení ceny elektřiny v příštím roce. Investoři do solárních elektráren ale považují novelu za protiústavní. Senátní výbory přitom k návrhu jednoznačné doporučení nedaly.

Senátory schválená novela má nyní nechat na vůli lidí, zda si v elektronickém občanském průkazu budou chtít ponechat osobní údaje, jako jsou místo bydliště, rodinný stav nebo rodné číslo. Absence těchto dat by ztížila možnost jejich zneužití, zároveň by ale mohla zkomplikovat jednání na poště nebo v bance.

Senátoři dnes dali zelenou smlouvě, která přibližuje Srbsku vstup do Evropské unie. Asociační dohoda ho mimo jiné zavazuje k tomu, aby přizpůsobilo národní legislativu předpisům unie. Výměnou za to země získá lepší přístup na evropské trhy nebo i k některým unijním fondům. Srbsko oficiálně požádalo o začlenění do unie koncem loňského roku.

V případě, že bude smlouva ratifikována všemi státy, bude muset Srbsko sbližovat své zákony s unijními, hlavně pokud jde o vnitřní trh, hospodářskou soutěž, ochranu průmyslového vlastnictví a veřejné zakázky. Dohoda také umožní občanům členských států nakupovat v Srbsku nemovitosti. Do čtyř let od přijetí dohody se jim má dostat v tomto směru stejných práv jako místním lidem. Srbsko bude muset spolupracovat i na zlepšení nezávislého soudnictví, práce policie a potírání korupce.

Senátoři se neshodli na pravidlech pobytu cizinců v Česku

Senát však sněmovně vrátil novelu cizineckého zákona. Senátorská většina řízená ČSSD totiž chce zrušit povinnost cizinců pojistit se při delším pobytu pro komplexní zdravotní péči.

Novela cizineckého zákona počítá například s tím, že firmy budou do budoucna spoluzodpovědné za zaměstnané cizí státní příslušníky. Cizinci v Česku budou muset mít sjednáno dostatečné zdravotní pojištění. Nevládní organizace se obávají toho, že novela ztíží pobyt cizinců, kteří do Česka přijeli za prací, a povede k jejich snadnějšímu vyhošťování.

Senát: Krizovou agendu obcí zaplatí stát

Senát hodlá uzákonit, aby se o náklady obcí spojené s jejich přípravou na řešení živelních a jiných katastrof postaral stát. Novelu zákona, která má sjednotit pravidla pro krizové řízení, dnes proto s tímto doplněním vrátil sněmovně. Novela počítá také s tím, že vláda asi bude moci ze zákona nařídit nejen vojákům, ale i hasičům pomoc při likvidaci katastrof. Hasiči budou nově odpovědni za zpracování krizových plánů krajů a obcí s rozšířenou působností.

Se změnou přišel senátor ODS a teplický primátor Jaroslav Kubera, podle něhož by měl stát zaplatit náklady na veškeré agendy, které si u obcí objedná. Podle novely má například radnice obce s rozšířenou působností zřídit pracoviště krizového řízení. Kubera poukázal na to, že radnice nebude moci tomuto požadavku vyhovět, pokud jí na to zastupitelstvo neuvolní peníze a rada neposkytne zaměstnance.

Vyšší daně pro solární elektrárny mají zabránit zdražení elektřiny

Senát poslal k podpisu prezidenta vyšší daň z fotovoltaiky. Zdaněním solárních elektráren se vláda snaží omezit zdražení energie v příštím roce, její cena by se tak měla zvýšit jen o 5,5 procenta. Kromě tříleté daně ve výši 26 procent chce vláda problém řešit uvalením darovací daně na emisní povolenky a zvýšením poplatků za zábor zemědělské půdy pro výstavbu slunečních elektráren.

Ze senátorských předloh měl dnes senát projednat i návrh na zrušení státních maturit. Horní komora by podle doporučení výborů sice měla tyto předlohy schválit, nakonec se k nim ale nedostala.

Předraženost, netransparentnost a nepřipravenost

Zrušení projektu státních maturit navrhl jeho dlouhodobý kritik Marcel Chládek z ČSSD. Vyčítá mu předraženost, netransparentnost a nepřipravenost. S tím se ztotožňovala i řada senátorů z vládních stran. Ministerstvo školství nicméně chystá spuštění maturit naostro už na jaře příštího roku, přičemž Chládkovu novelu čeká ještě několikaměsíční schvalovací proces.