Vondrův rezort nabídne válečným veteránům pomocnou ruku

Praha - Ministerstvo obrany připravuje koncepci, která má pomoci novodobým válečným veteránům s přechodem z armády do civilního sektoru. Pomoc chce rezort ministra Alexandra Vondry (ODS) nabídnout třeba při zvyšování vzdělání, rekvalifikacích, shánění zaměstnání i bydlení. Na celorepublikovém shromáždění novodobých veteránů v Praze to ohlásil náměstek ministra obrany Michael Hrbata. Za novodobé veterány se považují vojáci, kteří sloužili v zahraničních misích v uplynulých dvaceti letech, tedy od první války v Perském zálivu. Podle Hrbaty řada z těchto vojáků stále v armádě slouží, v budoucnu jich ale bude až 15 tisíc, kteří budou potřebovat nějakou formu pomoci.

Mezi vojáky je podle náměstka dostatek lidí, kteří mohou po opuštění armády najít uplatnění v managementu, školství, lékařství nebo psychologii. Stejně tak má armáda dostatek vojáků vyučených v řemeslech. Po letech v armádě ale musejí získat návyky na „civilní způsob myšlení a žití“, naučit se například správně napsat životopis, který uplatní při žádosti o zaměstnání, vysvětlil Hrbata.

Náměstek ministra obrany Michael Hrbata:

„Rád bych přeorganizoval personální práci rezortu tak, abychom s člověkem, který se rozhodne odejít do civilu, pracovali třeba rok dopředu a pomalinku ho na ten přechod připravovali. Vojáci jsou specialisty v mnoha různých oborech, potřebují ale drobnou změnu kvalifikace.“

Rozšiřování vzdělání a rekvalifikaci mají podle části připravované bílé knihy obrany zajišťovat vojenské školy, například ve Vyškově nebo v Moravské Třebové. „Chceme, aby na vojáky odcházející do civilu čekali podnikatelé jako na odborníky, kteří umí řídit, organizovat a být loajální ke svému zaměstnavateli,“ uvedl místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas.

Armáda by už při nabírání nových vojáků měla mít představu, co s nimi provede, až je bude za několik let propouštět. „Protože být vojákem není celoživotní povolání,“ dodal Sornas. Sdružení válečných veteránů by podle něj také rádo prosadilo daňovou výhodu pro civilní zaměstnavatele válečných veteránů. „Kdyby za ně firma rok neplatila daně, ať mohou ukázat, jestli si práci zaslouží, nebo ne,“ řekl Sornas.

Ilustrační foto
Ilustrační foto