Ministerstvo chce změnit podmínky těžby a prodeje dřeva

Praha - Ministerstvo zemědělství se chystá předložit počátkem roku vládě takzvanou Dřevěnou knihu, jde o koncepci hospodaření státního podniku Lesy České republiky. Věnuje se i zadávání zakázek na těžbu a prodej dřeva. A právě v tom se podstatně liší od způsobu, kterým ve svých lesích hospodaří soukromí vlastníci a obce. Ti ale nepovažují navrhovanou koncepci za správnou a obávají se, že povede k likvidaci státních lesů ve jménu maximalizace zisku. Dřevěná kniha preferuje model komplexní zakázky, ministerstvo zemědělství ji považuje za ekonomicky i organizačně výhodnější pro státní lesy.

„Přístup menších zpracovatelů ke dřevu by také měl být zajištěn povinností vítězů zakázek na těžbu dřeva prodávat část vysoutěženého dřeva na veřejném trhu,“ prohlásila pro ČT mluvčí MZe Tereza Dvořáčková. Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů ale zastává postoj, že prodej dřeva by neměl být součástí zakázek na pěstební a těžební činnost. To, že si vlastník prodává dřevo sám, je prý osvědčený způsob, a to i u státních lesů třeba v Rakousku nebo na Slovensku.

„Já vidím jako to nejdůležitější, aby si dotyčný vlastník dokázal své dříví sám prodat a sám zhodnotit a myslím si i nejlépe zhodnotit,“ tvrdí Václav Zámečník z Lesů města Písku. Podle předsedy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) Františka Kučery by se měl prodej dřeva oddělit proto, aby byl „celý proces výroby a prodeje dřeva průhledný“.

Revírník státních lesů má na starosti až 2 000 hektarů. Podle sdružení nemůže pracovníky najatých firem při těžbě dostatečně kontrolovat. „Dřevěná kniha počítá s posílením kontrolní činnosti i nasazením kontrolorů externích, kteří budou motivovaní na zjištění případných nedostatků mezi těžbou a evidencí,“ dodává mluvčí Dvořáčková.