Dominik Duka požehnal tříkrálovým koledníkům

Praha - Pražský arcibiskup Dominik Duka dnes v katedrále sv. Víta požehnal koledníkům Tříkrálové sbírky. Z balkonu Arcibiskupského paláce pak pozdravil průvod Tří králů na velbloudech a malých i větších koledníků, který vyjel z Hradčan na Loretánské náměstí. Tam se průvod poklonil malému Ježíškovi a předal mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. V pražské arcidiecézi se Tříkrálová sbírka koná ve dnech 2. až 10. ledna.

Dominik Duka:

„Tříkrálová sbírka vznikla podle německého vzoru, německé děti sbíraly po válce peníze a jídlo pro sirotky. U nás sice není taková situace jako v Německu po druhé světové válce, ale je to pomoc určená charitativním projektům, azylovým domům v České republice a projektům v Indii a Ugandě.“

Arcibiskup popřál koledníkům mnoho zdaru a ocenil jejich odvahu koledovat v chladných pražských ulicích. Tříkrálová sbírka se v České republice koná už pojedenácté. Dosud se podařilo vybrat téměř 533 milionů korun. Loňská sbírka vynesla rekordních 67,5 milionu korun. Výtěžek je tradičně určen především na pomoc lidem v nouzi.

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za Tři krále, kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Akce se koná v prvních dvou týdnech ledna, koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.