Výstava v chrámu Panny Marie Sněžné přibližuje Vpád Pasovských

Praha - Počátek roku 1611 se zapsal do české historie událostí, která je známá jako Vpád Pasovských. Tehdy byl nucen na český trůn abdikovat císař Rudolf II., který přenechal země Koruny české svému bratru Matyáši Habsburskému. Právě toto vojenské obsazení Prahy si ojedinělou výstavou připomíná klášter Panny Marie Sněžné, který se jako mnoho dalších neubránil drancování. Výstava, kterou zájemci mohou navštívit až do konce února, se snaží kromě historického kontextu události přiblížit i náboženskou situaci té doby v celé Evropě.

Poté, co ozbrojený lid vyplenil 15. února 1611 další kláštery na Novém městě, vpadl i do sídla františkánů v klášteře Panny Marie Sněžné a pobil všechny přítomné řeholníky. Těch bylo čtrnáct v čele s vikářem Bedřichem Bachsteinem. Událost se tehdy zapsala do dějin nejen tohoto kláštera, ale i celé františkánské provincie.

Bratrský svár v domě habsburském

„Výstavu se snažíme dát do kontextu jak historického, tak náboženského. Závěr vlády Rudolfa II., který byl díky sporu s mladším bratrem Matyášem poměrně dramatický, v širším povědomí příliš není. Také se snažíme přiblížit náboženský kontext celého období týkající se evropské reformace a vztahů s katolíky,“ uvedl autor výstavy Petr Regalát Beneš.

Františkánská provincie procházela v té době těžkým obdobím, a proto sem přicházeli františkáni z různých koutů Evropy. Řeholníci, kteří v době vpádu v klášteře působili, tak pocházeli kromě Čech také z Francie, Španělska či Německa. Nyní jsou všichni pochováni v kapli sv. Michala.

Františkáni se již prakticky od dvacátých let sedmnáctého století zasazují o blahořečení právě těchto řeholníků. Oficiální proces začal v sedmdesátých letech sedmnáctého století, ale několikrát byl přerušen z nejrůznějších důvodů. „Provincie buď neměla dostatek financí na administrativní výlohy, nebo přišla první světová válka, nástup fašismu a komunismu. Až v devadesátých letech se proces znovu obnovil,“ doplnil Beneš. Na jaře by podle něj měla zasednout komise teologů, a pokud by se jednohlasně shodla, mohlo by konečně po tolika letech dojít k završení procesu blahořečení.

Vpád Pasovských
Vpád Pasovských