Chudoba není důvodem pro odebrání dítěte

Brno - Chudoba rodiny a špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Nařídil to Nejvyšší soud (NS) v novém sjednocujícím stanovisku. Dítě je možné odebrat a umístit do ústavu až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc samospráv a úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Je také třeba vyslechnout dítě a zjistit jeho názor.

„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry,“ stojí ve stanovisku vydaném občanskoprávním a obchodním kolegiem. Cílem stanoviska je sjednotit rozkolísané rozhodování českých soudů v případech, kdy dítě žije v chudobné rodině a ve špatných hygienických či bytových podmínkách a soudy mají rozhodnout o odebrání dítěte do ústavní péče.


Video Studio ČT24 s Zuzanou Baudyšovou a J. Seitlovou
video

Studio ČT24 s Zuzanou Baudyšovou a J. Seitlovou

„Pokud budou soudy rozhodovat o umístění dítěte do ústavní péče, pak je třeba, aby byly doloženy všechny závažné skutečnosti, které rozdělení rodiny odůvodňují. Takovou skutečností nikdy nemůže být sama o sobě jen majetková nedostatečnost rodiny (zejména rodičů), projevující se především nevhodnými nebo nedostatečnými podmínkami k bydlení,“ uvedl mluvčí soudu Petr Knötig.


Soudy musí nejprve zjistit, zda státní orgány a místní samosprávy nabídly rodině dostatečnou pomoc a jaký to mělo výsledek. Navíc Nejvyšší soud stanovil, že je třeba vyslechnout i dítě. Týká se to dětí ve věku, kdy již dokážou vyjádřit vlastní názor.

Nejvyšší soud ve stanovisku kritizoval postup Okresního soudu v Klatovech. Tamější soudci se spokojili se zprávou opatrovníka. Nevyslechli přitom děti ve věku osm, deset a patnáct let. Naopak správně postupoval Okresní soud v Ústí nad Labem, který vyslechl nezletilou čtrnáctiletou dívku. Vypověděla, že se jí v rodinném prostředí v péči matky stýská po ústavním zařízení, kde žila předtím.

Šéfka FOD Marie Vodičková s rozhodnutím souhlasí

0Podle šéfky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové by měl stát pomoci těm, kteří se o své děti chtějí starat. Měl by mít sociální bydlení a poskytnout potřebné sociální dávky či jinou pomoc. „Slýchávám, že dřív byli lidé také chudí, přesto své děti dobře vychovali. Je to pravda. Pokud žili na vsi, tak měli svůj malý domeček a jídlo ze svého malého hospodářství. V nájemních bytech ale žádné potraviny nevypěstujete,“ řekla Vodičková.