České děti umí číst, mají ale problém porozumět textu

Praha – Podle nedávno zveřejněného průzkumu se čeští žáci zhoršili vedle matematiky i ve čtenářské gramotnosti. Nejde přitom jen o to, jestli děti čtou knihy, ale především o to, jak dokáží zacházet s textem a také mu porozumět. Často si ale nevědí rady ani učitelé. V České republice navíc čtenářství hodně závisí na rodinném zázemí, pokud ho děti nemají, škola ho nekompenzuje. Chybu nelze hledat jen u učitelů, ale v celkovém systému. Občanské sdružení Kritické myšlení proto organizuje různé kurzy a přednášky a snaží se situaci změnit. Čtení u dětí podporuje i iniciativa Česko čte dětem.

Pokud jsou děti od mala zvyklé, že jim rodiče čtou, funguje proces vytváření čtenářské gramotnosti obvykle přirozeně. Dětem bychom proto měli nabízet velký výběr knížek a především reagovat na jejich potřebu si s rodiči číst. Čtenářství už navíc začíná například u umělohmotných knížek pro miminka, se kterými si mohou hrát nebo se koupat ve vaně. „Knížky si s dětmi prohlížíme, a máme tak spolu společnou chvilku, děti jsou rády, že se jim někdo věnuje,“ dodala Hana Košťálová z občanského sdružení Kritické myšlení.


Video Rozhovor s Hanou Košťálovou
video

Rozhovor s Hanou Košťálovou

„Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.“


Pojem čtenářská gramotnost je podle Košťálové poměrně nový a často se zaměňuje se čtenářstvím obecně, které obvykle vyjadřuje to, že čteme pro určitý zážitek: „Může se stát, že děti rozumí textu po svém a překvapivě jinak, než bychom očekávali. Pak je ale důležité o tom s nimi hovořit a postupně je navádět na cestu analytického čtenářství, které zvažuje i rozmanité výklady a učí dítě si mezi nimi vybírat.“ 

Čtení u dětí podporuje i iniciativa Česko čte dětem, podle které bychom měli této aktivitě denně věnovat alespoň 20 minut. Košťálová ale dodala, že to je jen minimum času, který bychom měli čtení s dětmi věnovat. „Rozhodně ale není dobré uvažovat o rozvíjení čtenářské gramotnosti dřív, než mám opravdu jistotu, že je dítě zaujato pro čtení,“ upozornila. Teprve potom je vhodné začít pomalu zjišťovat, jak dítě textu vůbec rozumí.