Ministerstvo chystá elektronickou databázi úloh pro žáky

Praha - Ministerstvo školství chystá obří elektronickou databázi úloh pro žáky 5. a 9. tříd. Úlohy budou moci učitelé využívat při výuce, zároveň pak poslouží při plošném testování žáků. Na dnešní tiskové konferenci to sdělil ministr školství Josef Dobeš (VV) s tím, že některé úlohy budou moci připravovat samotní učitelé, kteří za to pak budou odměňováni. Ministerstvo hodlá v roce 2013 zavést testování žáků 5. a 9. tříd. Nyní mohou kantoři na internetu diskutovat o navrhovaných standardech vzdělávání, tedy o tom, co by měli školáci na konci daného ročníku umět a znát.

„Máme ambici mít ohromnou databázi, několik tisíc úloh,“ řekl Dobeš novinářům. Archiv by spravovala firma vybraná ve výběrovém řízení. Učitelé by zasílali úlohy do centra, kde by je posoudila ověřovací komise. Pak by byl úkol zařazen do databáze a učitel by za něj dostal odměnu, popsal ministr fungování celého systému.

Databáze by měla být přístupná všem učitelům, ale i žákům, kteří by se tak mohli připravovat na testování. K přesnému znění úloh, které by pak byly použity, by se však žáci nedostali. Žáci pátých tříd by měli skládat testy z češtiny, angličtiny a matematiky, ti z devátých tříd pak ještě z jednoho dalšího předmětu, například dějepisu nebo chemie. Ministerstvo uvažuje, že by výsledky testů posloužily jako vstupenka na střední školy.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Reportáž Ivana Lukáše

UD, 1.2.2011

Brífink ministra školství Dobeše

Kritikové z řad pedagogické veřejnosti ale namítají, že testování povede k biflování požadovaných znalostí a že nebudou zohledněny specifické dovednosti konkrétních žáků. Podle úředníků by ale testování mělo vést ke sjednocení úrovně škol a celkovému pozvednutí kvality vzdělávání. Kromě zaškrtávacích odpovědí tak budou v testech i otázky, na něž budou muset děti odpovídat svými vlastními slovy a dokázat, že umí poznatky použít v praxi. Školy se ale bojí i toho, že testy povedou k jejich srovnávání, což může být pro některé diskriminující. Podle Víta Berana ze ZŠ Kunratice je totiž potřeba zohlednit i sociokulturní zázemí školy, její umístění nebo složení učitelského sboru: „Ty školy opravdu nemohou za to, že třeba jejich děti nemají tu výkonnost.“

Učitelé jsou zatím rozpačití z testování prostřednictvím počítače

„Diskuze umožňuje v nebývalém měřítku zapojení všech,“ uvedl Jaroslav Faltýn z Výzkumného ústavu pedagogického, který vyzval pedagogy, aby se zapojili do připomínkování navržených standardů vzdělávání. Standardy byly spolu se vzorovými úlohami zveřejněny v polovině ledna na webu, kantoři se k nim mohou do 17. února vyjadřovat. Podle Faltýna zatím dvě třetiny diskutérů standardy vítá, učitelé jsou ale zatím rozpačití z testování prostřednictvím počítače.


První zkušební testování se uskuteční letos na podzim, zúčastní se ho asi stovka dostatečně technicky vybavených škol. Generálka je pak plánovaná na červen 2012. Do roku 2013 by měly mít všechny školy dostatek počítačů a další techniky nezbytné pro testování elektronickou formou. Peníze mohou školy získat například z EU. Tato forma testování by měla ušetřit peníze, ministerstvo nechce, aby celý projekt dosáhl stamilionových nákladů jako například státní maturity.