Praha 2 připraví studie pro zúžení magistrály

Praha - Praha 2 chce nechat vypracovat studie, které počítají se zúžením magistrály v Legerově i Sokolské ulici na dva pruhy. Ty mají potvrdit či vyvrátit reálnost záměru, uvedl starosta druhé městské části Jiří Paluska (ODS). Konečné rozhodnutí by bylo na magistrátu. V Praze 2 se již v minulosti podařilo prosadit zúžení části Legerovy ulice o jeden pruh, opatření však vyvolalo prudký nesouhlas sousední Prahy 4. Praze 2 vadí, že obyvatelé kolem magistrály, po které denně projedou desítky tisíc automobilů, žijí trvale ve špatném životním prostředí, obtěžuje je hluk i smog.

„Jsem si vědom, že to bude velmi diskutabilní a že to vyvolá spory s okolními městskými částmi,“ řekl Paluska. Aby radnice svého záměru dosáhla, Legerova ulice by musela být zúžena ještě o jeden pruh a Sokolská ulice o dva pruhy. „Naše představa vychází ze studie pana inženýra Maliny. Studie je z 90. let a v podstatě se zabývá humanizací magistrály,“ doplnil Paluska.

Potřebné studie chce Praha 2 zadat po schválení rozpočtu, což by mělo být na začátku března. „Musíme si vydefinovat, jestli to chceme a jestli to nejsou chiméry,“ řekl. Chce proto mít stanovisko „třetí strany“, tedy nejen městské části a magistrátu. „Já si docela klidně dovedu představit, že Sokolská ulice bude o jeden pruh užší,“ uvedl Paluska. Pokud studie ukážou, že to není reálné, tak se do ničeho pouštět nebudeme, doplnil.

Video Telefonát Jiřího Palusky
video

Telefonát Jiřího Palusky

Zastupitel Michal Uhl (Strana zelených) dodal, že na potřebě zklidnění magistrály je koaliční shoda. Omezení dopravy na důležité pražské dopravní tepně by podle něj mělo být ve dvou fázích. První, tedy zúžení, by mohla nastat okamžitě, druhá, která by byla rozsáhlejší, až po zprovoznění vnitřního okruhu, který by měl odvést z centra metropole dopravu.

Legerova ulice patří dlouhodobě k nejznečištěnějším územím v Česku. Na magistrátu proto radnice prosadila zúžení Legerovy ulice. To se ale nelíbilo Praze 4, podle které na opatření doplatili její obyvatelé. Obě městské části, kterých se omezení týká, se pak ostře kritizovaly přes média. Zadaly si také vypracování studií. Jejich závěry si ale obě radnice vykládaly různě.

Zácpa v Legerově ulici v Praze
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24