Léky na bolest na Homolce na míru

Praha - Pacienti v českých nemocnicích prý mnohdy trpí po operaci bolestí zbytečně, přičemž bolest trápí v ČR až 70 procent pacientů. Dostávají totiž léky na bolest podle zvyklostí pracoviště nebo podle rozpisu hodin. Nemocnice Na Homolce proto jako jedna z prvních nemocnic v ČR zavedla systém sledování bolesti a její léčby. Ustavila expertní tým k léčbě akutní bolesti. Nemocní dostanou lék podle potřeby, tedy na míru, uvedl šéf týmu Viktor Kubricht.

„Zmírnění či odstranění bolesti zajišťuje pohodlí pacienta, což přispívá k lepšímu hojení operačních ran. Klesá riziko komplikací jako ischemické choroby srdeční a infekcí,“ vysvětlil. Také nemocnici se léčba bolesti vyplatí - rány se rychleji hojí a nemocnice ušetří na nákladech.

Systém sledování a léčby bolesti APS (Acute Pain Service), který Homolka zavedla, se užívá v řadě zemí západního světa už dvě desetiletí. V některých státech je dokonce vyžadován pro udělení akreditace, která dokládá kvalitu nemocnice. V Česku s ním nemocnice teprve začínají. „Na Homolce funguje systém APS ve většině oddělení s chirurgickými pacienty a do půl roku se rozšíří do všech oddělení nemocnice,“ uvedl Kubricht, který nezájem některých lékařů o potlačení bolesti u pacientů pokládá za známku „snížené profesionality“.

Video Reportáž Ley Surovcové
video

Reportáž Ley Surovcové

Bolest se měří na škále 0 - 10

Pro úspěšnou léčbu je podle Kubrichta důležité správné zhodnocení bolesti. Bolest je subjektivní, každý člověk ji vnímá jinak. K měření se užívá takzvaná vizuální analogová škála, kdy pacient na deseticentimetrové úsečce označí, kam by zařadil svoji bolest z hlediska její síly - 0 je žádná bolest, 10 nejhorší bolest, jakou si dovede představit. „Důležité je nejen dobře vyhodnotit sílu bolesti, ale také získat informace o jejím charakteru,“ doplnila Alena Fabula, sestra specializovaná na léčbu akutní bolesti. Podle ní nestačí jen se pacienta zeptat, zda ho to bolí. „Musíme se snažit, aby nám nemocný své pocity co nejpřesněji popsal. Někdy napoví více chování pacienta, známkou bolesti může být i vysoký krevní tlak nebo zrychlený tep,“ řekla.

Zavést funkční systém léčby akutní bolesti je projekt na léta. V současné době se mu v Česku věnuje pět nemocnic – v Praze, Brně nebo Liberci.

Léčba akutní bolesti je na Homolce daná závazným rámcem celonemocničních pravidel. Pacient je už při příjmu poučen, že jeho bolesti bude věnovat personál po celou dobu pobytu velkou pozornost, protože nikdo nechce, aby zbytečně trpěl. Sestra mu vysvětlí, že pokud bude pociťovat bolest, má to říci personálu. Na škále pak vyhodnotí sílu bolesti a podle toho dostane dávku léků. Kdo nemůže polykat, dostane lék injekčně či přímo do žíly. Sestra průběžně sleduje, zda se neprojevují nepříznivé vedlejší účinky léčby bolesti, aby včas zasáhla. Odpovědnost a pravomoci sester jsou vyšší než obvykle, jsou ale na tuto práci speciálně vyškoleny.