Zemřel teolog a vyšehradský kanovník Oto Mádr

Praha - V neděli 27. února zemřel ve věku 94 let kanovník Vyšehradské kapituly a šéfredaktor Teologických listů Oto Mádr. Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 5. března v 10:00 v katedrále sv. Víta. Mádr patřil mezi přední české teology, za komunismu byl dlouhá léta vězněn, vedl tajné bytové teologické semináře a spolupracoval s Chartou 77. V roce 1991 mu Katolická teologická fakulta v Bonnu udělila čestný doktorát, v roce 1997 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Od roku 1999 byl kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

„Bylo by třeba vyjmenovat mnohé z toho, co vykonal pro církev, ale také pro obnovu svobodné společnosti v této zemi,“ řekl o Mádrovi pražský arcibiskup
Dominik Duka. „Byl mužem, který dokázal říci ne zlovůli, diktatuře a nesvobodě. Platil léty komunistického žaláře v nejtvrdších podmínkách, aby v době pražského jara s nezlomným elánem usiloval o svobodu církve, aby v době konsolidace byl vyhnán státním dozorem nad církvemi z jakékoli kněžské či teologické intelektuální práce,“ uvedl dále Duka.

Oto Mádr se narodil v Praze 15. února 1917. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1942 byl vysvěcen na kněze. Po válce se věnoval skautingu, zahájil svoji publikační činnost a působil v duchovní správě. V letech 1948 až 49 studoval morální teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Pro svou víru byl v roce 1951 zatčen a rok poté odsouzen za velezradu a špionáž na doživotí. Ve výkonu trestu strávil 14 let ve věznicích Mírov a Valdice. Po podmínečném propuštění v roce 1966 pracoval jako sanitář v nemocnici a správce muzejního depozitáře.

Video profesor Tomáš Halík v UK
video

profesor Tomáš Halík v UK

Až do roku 1989 organizoval vydávání katolického samizdatu. Redigoval Teologické texty, knižní edici Duch a život, publicistickou sérii Orientace, časopisy pro psychology Psí, pro lékaře Salus a pro přírodovědce Universum. Od roku 1990 byl Mádr šéfredaktorem Teologických textů, členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kněží a rady České biskupské konference pro sdělovací prostředky. Byl dále členem rady České křesťanské akademie Praha a členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů.

Pohřební mši bude sloužit ve Svatovítském chrámu v sobotu 5. března arcibiskup Duka. Rozloučení povede děkan Vyšehradské kapituly Anton Otte. Při pohřbu promluví také zástupce Konfederace politických vězňů. Oto Mádr bude uložen do hrobky na vyšehradském hřbitově.

Oto Mádr
Oto Mádr