Stát pořád platí za vlaky IC/EC, dotací však ubývá

Praha – Máloco je jednoduché a jednoduché není ani ukončení proplácení ztráty Českým drahám za provozování vlaků kategorií Intercity a Eurocity. Ačkoli ministerstvo dopravy už v listopadu oznámilo, že za spoje nadále platit nebude a ČD je budou muset provozovat na vlastní náklady, zatím jezdí výhradně na riziko dopravce pouze tři páry vnitrostátních spojů Intercity a čtyři páry Eurocity. Na své náklady provozují dráhy také spoje, které označují jako Supercity a nasazují na ně jednotky Pendolino. Ubýt dotovaných spojů má v červnu, ministerstvo ale bude nadále doplácet na provoz části mezistátních spojů Eurocity.

Do loňského roku platil stát drahám za všechny dálkové spoje – tj. rychlíky, expresy i vlaky Intercity a Eurocity –, zatímco na náklady dopravce jezdila pouze Pendolina. První zkrácení státních plateb přišlo v prosinci, kdy začaly vlaky jezdit podle nového grafikonu pro rok 2011. Stát přestal doplácet na provoz sedmi párů vlaků.

Platby za IC ustanou, za EC je stanovují smlouvy

S novým jízdním řádem se snížila kategorie většiny vlaků, které jezdí na lince Praha–Olomouc–Žilina z Eurocity na expres, nebylo tedy pochyby, že za ně bude stát platit i nadále. Příspěvky na provoz ale dostávají dráhy i za další spoje. „Máme posledních pět vlaků kategorie IC, které zůstaly v závazku (veřejné služby). Jsou to vlaky Zlínský expres ze Zlína do Prahy a zpět, IC Rastislav Břeclav–Bohumín a zpět, Myslbek Brno–Praha a zpět, Brněnský drak Brno–Praha a zpět a Zdeněk Fibich Praha–Břeclav a zpět,“ ozřejmil generální ředitel ČD Petr Žaluda na tiskové konferenci vedení drah situaci s doplácením na provoz dálkových vlaků vyšší kvality.

Ředitel Žaluda ovšem dodal, že ministerstvo doplácí i na provoz mezistátních vlaků na linkách Praha–Brno–Bratislava/Vídeň, Praha–Ústí nad Labem–Drážďany a Praha–Olomouc–Žilina. Na nich jezdí 28 z celkových 36 spojů Eurocity, jejich provoz je ale stanoven mezinárodními smlouvami, nadále je proto objednává stát. Ministerstvo s drahami dohodlo další omezení plateb k červnové změně jízdního řádu, ta se ale dotkne pouze vnitrostátních vlaků. „Od léta již nebude žádný vlak EC/IC veden v závazku veřejné služby. Výjimkou zůstanou mezinárodní vlaky kategorie EC, které jsou vázány mezinárodními smlouvami,“ uvedl Petr Žaluda.

Zač stát neplatí

Vnitrostátní vlaky IC (kromě SC Pendolino):

  • IC 530/531 Helfštýn (Bohumín–Břeclav a zpět)
  • IC 544/545 Ostravan (Bohumín–Praha a zpět)
  • IC 580/581 Hutník (Třinec–Praha a zpět)

Mezistátní vlaky EC:

  • EC 102/103 Polonia (Villach–Břeclav–Bohumín–Varšava a zpět)
  • EC 104/105 Sobieski (Vídeň–Břeclav–Bohumín–Varšava a zpět)
  • EC 110/111 Praha (Varšava–Bohumín–Praha a zpět)
  • EC 136/137 Moravia (Budapešť–Bohumín a zpět)

Bez příspěvku, zato kvalitněji

Do vlaků Intercity a Eurocity současně s omezováním provozních příspěvků od státu zavádějí dráhy nové služby pro zákazníky, které by měly tyto spoje odlišit od běžných rychlíků a expresů. Zatím se s nimi cestující setkají v první třídě ve čtyřech párech spojů, z nich dva už ČD provozují na vlastní riziko, v dalších dvou případech jde o mezistátní vlaky, za jejichž provoz bude stát platit i nadále.