V Praze se objevilo 104 nových autobusů

Praha – Na městských i příměstských linkách Pražské integrované dopravy začalo v roce 2010 jezdit 104 nových autobusů. Téměř polovinu z nich zařadil do provozu metropolitní dopravní podnik, který provozuje většinu městských linek. Dalších dvanáct dopravců, kteří souhrnně zajišťují provoz na třetině autobusových linek v Praze a okolí, zakoupilo loni 54 nových autobusů. Informovala o tom společnost ROPID, která objednává provoz na pražských a příměstských linkách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zajišťuje s více než 1 100 autobusů provoz zhruba na stovce linek městské hromadné dopravy a na šestnácti příměstských linkách. V loňském roce se jeho vozový park rozšířil o 50 autobusů. Z větší části šlo o dodávku nových nízkopodlažních sorů, které se mají v příštích letech stát jádrem pražské nekolejové MHD. Dopravní podnik pořídil také patnáct midibusů.

Ostatní společnosti zajišťují dopravu v docela opačném smyslu než dopravní podnik – výhradně po území města vede pouze sedmnáct jejich linek, příměstskou součástí Pražské integrované dopravy je ale více než sto linek, na kterých zajišťují provoz. Kromě docela nového dopravce About me, který musel nakoupit zcela všechny autobusy, aby mohl vyjet na své linky, se do větší obnovy vozového parku loni pustily velcí dopravci Veolia Transport a ČSAD Střední Čechy, kteří zakoupili šestnáct, resp. deset autobusů. Z celkových 54 vozidel, která soukromí dopravci loni pořídili, je 44 nízkopodlažních. Většinou však nejde o zcela nízkopodlažní vozy, ale o částečně nízkopodlažní autobusy (tzv. LE). Dopravci loni modernizovali celkem asi deset procent svého vozového parku.

Společnosti, kterým Praha platí za zajištění tzv. základní dopravní obsluhy, musí podle smluv svůj vozový park neustále modernizovat. Maximální stáří autobusů je jedním z bodů, které ROPID sleduje, vozidla také musí být čistá, jezdit včas, část z nich musí být nízkopodlažní a řidiči se musí slušně chovat.