Ubylo sňatků i porodů, konstatují statistiky

Praha – Český statistický úřad (ČSÚ) přišel s výsledky předběžné statistické bilance, podle nichž měla Česká republika ke konci minulého roku 10 532 770 obyvatel, což bylo o 26 tisíc více než k 31.12.2009. Na celkovém přírůstku, který byl o třetinu nižší než v roce 2009, se 39,7 procenty podílela přirozená měna (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých). V uplynulém roce klesl počet přistěhovalců a zvýšilo se číslo vystěhovalých, přesto se zahraniční migrace podílela na celkovém přírůstku 60,3 procenta (v roce 2009 to bylo 72,2 procenta).

Vloni se narodilo 117,2 tisíce živých dětí, vedle nich matriční úřady zaregistrovaly 20 novorozenců z utajených porodů a babyboxů. Po vrcholu zvýšené porodnosti v roce 2008 klesá druhým rokem počet narozených, opět o 1,2 tisíce proti roku 2009. Celý úbytek se koncentroval u prvorozených (-1,7 tisíce), dětí narozených jako druhé a třetí však mírně přibylo. Tomu odpovídá i věk rodiček, nižší číslo bylo žen do 29 let, u žen nad 30 let porody mírně vzrostly. V malé míře pokračoval trend posunu mateřství do pozdějšího věku. Průměrný věk matek vrostl o 0,2 roku na 29,6 roku, průměrný věk prvorodiček na 27,6 roku. Třetina všech dětí se narodila ženám ve věku 29-32 let. Plynule se zvyšuje podíl dětí narozených mimo manželství, který v loňském roce poprvé přesáhl 40 procent.

V roce 2010 zemřelo 106,8 tisíce osob, což bylo o 0,6 tisíce méně než v roce 2009. Zatímco naděje dožití mužů se zvýšila jen o 0,2 roku na 74,4 roku, naděje dožití při narození žen vzrostla po dvouleté stagnaci z 80,1 roku na 80,6 let. Zemřelo 313 dětí ve věku do jednoho roku, kojenecká úmrtnost byla nižší než kdykoliv v minulosti a trvale patří k nejnižším na světě. Z deseti tisíc narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 27 kojenců. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (53,6 tisíce zemřelých), 28,2 tisíce osob (26,4 %) zemřelo na zhoubné novotvary, 6,2 tisíce (5,8 %) na nemoci dýchací soustavy a 6,0 tisíce úmrtí (5,6 %) bylo důsledkem tzv. vnějších příčin smrti (dopravní nehody, pády, sebevraždy, násilná úmrtí, otravy).

V roce 2010 bylo uzavřeno pouze 46,7 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce předchozím. Stejný počet sňatků byl zaznamenán před dvěma sty lety, tehdy ovšem žila na území dnešní ČR méně než polovina dnešních obyvatel. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. Svobodní muži se nejčastěji žení ve věku 28-31 let, svobodné ženy se vdávají nejčastěji ve věku 25-29 let. Celkem 1 707 českých mužů a 2 403 žen uzavřelo v roce 2010 manželství s cizím státním občanem. Muži nejčastěji s občankami Slovenska a Ukrajiny, ženy s občany Slovenska, Německa a Velké Británie.

Ilustrační foto
Ilustrační foto