Česku hrozí soud kvůli osvědčením pro strojvůdce

Brusel - Podle Evropské komise prý Česká republika a sedm dalších zemí EU brání lepší mobilitě strojvůdců. Komise jim vytkla, že zatím nepřevedly do svého práva unijní předpisy týkající se osvědčení strojvůdců. Česku teď kvůli tomu hrozí i soud. Dané předpisy stanovují požadavky, které musí strojvedoucí splnit, aby mohli v zemích EU řídit vlak. Může-li řídit na základě osvědčení lokomotivu v jedné zemi, měl by mít umožněno působit i jinde, pokud půjde o stejný stroj. Zkoušku z řízení sice musí složit znovu, ale prohlídku tělesné způsobilosti a test odborných znalostí už nikoli.

„Komise určila těmto členským státům dvouměsíční lhůtu na to, aby situaci napravily. Pokud tak neučiní, komise se obrátí na Soudní dvůr Evropské unie,“ pohrozil Brusel. Kromě ČR má podobné problémy i Belgie, Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko a Portugalsko.

„Pokud uvedených osm členských států neuvede své vnitrostátní právo do souladu s právem unie ve stanovené lhůtě, směrnici nebude možné provádět,“ uvedla komise. Směrnice, která předpisy obsahuje, má za cíl usnadnění mobility strojvůdců mezi státy EU i mezi železničními podniky.