Podle Klause bruselský summit opět snížil suverenitu zemí EU

Praha - Václav Klaus označil uplynulý summit EU za „schůzku o dalším radikálním snížení suverenity členských zemí EU“. Na jednání unijních lídrů, které se minulý týden konalo v Bruselu, se rozhodlo o Paktu pro euro, který má zvýšit konkurenceschopnost eurozóny a Evropské unie. Pakt však počítá i se sjednocením daní základu pro firmy či dohledem EU nad vývojem mezd a udržitelnosti penzijních systémů v členských státech. Česko bylo jednou ze čtyř zemí, které se k němu nepřipojily. Prezident Klaus patří k dlouhodobým odpůrcům hlubší integrace EU.

„Postoj předsedy vlády Nečase (kéž by to bylo postojem celé vlády), že zatím do EFU nevstupujeme, je určitě správný a měli bychom ho v tom podpořit. A hlavně bychom si už konečně měli říci, jakou formu evropské integrace bychom chtěli, aby měl každý budoucí český vyjednavač jasnou pozici. Měli bychom se odvážit říci, že nechceme ani EMU (Evropská měnová unie),“ napsal Klaus.

Václav Klaus:

„Občan jednotlivých členských zemí začal být interpretován jako základní konstitutivní prvek nové entity, která nabývala další a další supranacionální rysy. Ten občan si to většinou vůbec nepřál, ale přály si to za něj evropské politické, mediální a intelektuální elity.“

Premiér Nečas si před začátkem schůzky stěžoval, že pro českou vládu je nepřijatelné, aby se podoba paktu vyjednávala bez její účasti. „Nebyli jsme přizváni k této výsledné podobě Paktu pro euro, bylo to před nás položeno stylem berte, nebo nechte ležet. Je možné, že některé členské země tento přístup akceptují, my ho akceptovat i z tohoto důvodu nechceme,“ uvedl. Nevyloučil ale, že Česko se časem k paktu připojí.