Bezpečnější je lokálka i koridor

Praha/Číčenice – Na dvou železničních tratích začaly fungovat nové systémy, které mají přispět ke zvýšení bezpečnosti. Na II. tranzitním koridoru, který protíná republiku od Bohumína do Břeclavi, zprovoznila Správa železniční dopravní cesty komunikační systém GSM-R, na lokálce z Číčenic do Volar potom začal zkušební provoz zařízení, které by mělo zastavit vlak, který by na jednokolejce vjel do obsazeného úseku. Zabrání tak čelní srážkám motoráků, které se právě na volarské trati stávají neobvykle často.

Na trati z Číčenic do Volar se v posledních sedmi letech vlaky srazily hned třikrát, zahynuli přitom tři lidé – je to polovina obětí obdobných střetů, které se v témže období staly v celém Česku. Problém byl v lidech – naposled zřejmě selhal strojvedoucí, který nepočkal na křižování s jiným vlakem.

Radioblok se zatím testuje

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové

K další čelní srážce dvou vlaků by na šumavské lokálce už dojít nemělo. Právě na ní začal zkušební provoz zabezpečovacího systému Radioblok. Společnost AŽD, která ho vyvinula, předpokládá, že dokáže automaticky zastavit vlak, který se ocitne v obsazeném úseku. „Bude eliminovat lidské činitele, kteří doposud zajišťovali bezpečnost železniční dopravy. Kontroluje jak dispečera tak strojvedoucí,“ řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Oproti zabezpečovacím zařízením použitých na hlavních tratích má Radioblok velkou výhodu – není závislý na kabelech, které lákají zloděje. Novinka se skládá z centrály na  jednom z nádraží chráněné jednokolejky a terminálů v každém vlaku. Ty si po datové síti jednoho z telefonních operátorů předávají informace o situaci na trati. „Nemůže to ohrozit krádež ani hackeři, nemůže nastat situace, že někdo, kdo je počítačovým pirátem nám pošle vlaky proti sobě,“ slíbil ředitel Chrdle.

Pokud se Radioblok osvědčí, zřejmě se záhy objeví i na dalších jednokolejných regionálních tratích, kde je však poměrně intenzivní provoz a srážka dvou vlaků není vyloučena například tím, že po kolejích pendluje jen jeden motoráček. „Je to zásadní zlomová záležitost zvyšování bezpečnosti zejména na regionálních tratích,“ podotkl mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Moderní komunikace mezi Bohumínem a Břeclaví

Nový zabezpečovací systém má také jeden z nejdůležitějších železničních tahů v Česku – II. tranzitní koridor, který vede od hranic s Polskem přes Bohumín, Ostravu, Přerov, Hodonín a Břeclav na hranice s Rakouskem, jeho větev vede z Přerova do České Třebové. Funguje na něm systém GSM-R, který umožňuje komunikaci lokomotivy s řízením provozu pomocí jediné jednotky.

Oproti dosud používaným systémům je GSM-R celoevropským standardem stejně jako nadřazené zabezpečovací zařízení ETCS. Zavedení obou ulehčí především společnostem, které vozí dálkové nákladní vlaky a na hranicích nechtějí přepřahat. „Rozšiřováním technologie GSM-R na další koridory zvyšujeme nejen bezpečnost, ale i konkurenceschopnost tuzemské železniční infrastruktury,“ zdůraznil Pavel Habarta, který je pověřen řízením Správy železniční dopravní cesty.

Lokomotiva řady 380
Lokomotiva řady 380