Svaz klubů mládeže bohatne. Oprávněně?

Praha – Každého člověka pravděpodobně děsí představa, že koupí nemovitost, zrekonstruuje ji na vlastní náklady, a nakonec o ni přijde. Něco podobného zažívá nyní podnikatel Ivan Vovesný, jehož firma koupila objekt ve Filipově huti a za několik milionů ji zrekonstruovala. Před nedávnem ale firmu pana Vovesného překvapila žaloba od spolku s názvem Svaz klubů mládeže, která je jakousi odnoží Československého svazu mládeže. Žádá v ní, aby pan Vovesný budovu vyklidil a předal, protože mládežnický svaz ji prý v roce 1968 vlastnil a chce ji zpátky. Někdejší mládežníci už takto získali prostřednictvím českých soudů řadu zajímavých nemovitostí.

V roce 2003 koupila firma pana Vovesného objekt Babský ranč ve Filipově huti. Jeho společnost provedla komplexní opravu a rekonstrukci zhruba v řádu sedmnácti milionů korun, a nyní hrozí, že o tuto nemovitost přijde. Přihlásil se o ni totiž spolek nesoucí název Svaz klubů mládeže (SKM), když podala žalobu, v níž si objekt nárokuje.

Svaz klubů mládeže už podobným způsobem získal několik zajímavých budov: Hotel Bílý lev na pražském Žižkově, zámek v Horním Adršpachu, činžovní dům v ostravské Stodolní ulici, rekreační objekt v Beskydech a budovy v Přerově.  Ty už stačil i prodat. Stačilo mu k tomu podat žalobu na určení vlastnictví, a to nikoli brzy po převratu, ale až po roce 2000. Další soudy o majetek tato neznámá organizace z 60. let, ještě vede.

Co je Svaz klubů a mládeže za organizaci?

Spolek SKM je vcelku neznámou organizací. Ještě donedávna mu nefungovaly webové stránky a adresu mají v panelákovém bytě. Abychom objasnili, co je SKM, je nutné se vrátit do historie. V době uvolnění politických poměrů se v roce 1968 rozpadla do té doby jediná povolená organizace sdružující mladé - Socialistický svaz mládeže (SSM). Podle historika z Fakulty humanitních studií Miloslava Vaňka v tu dobu vzniklo přibližně deset organizací, které zájmově nebo i profesně zastřešovaly různé skupiny mládeže.

Mezi nimi vznikla i SKM. Zároveň byl v té době obnoven skautský Junák, po roce 1948 zakázaný a tvrdě postihovaný. Nové spolky ale dlouho nevydržely.  V roce 1970 zase přituhlo a s normalizací se vrátila také éra jednotné mládežnické organizace SSM. SKM tvrdí, že ale zanikl protizákonně a SSM jeho majetek vlastně ukradl. Jak ale mohl SKM získat tak rozsáhlý majetek za socialismu, kdy bylo všechno státní? Skautům, kteří měli majetek z dob svého předúnorového působení se například v době Pražského jara a okupace sovětskou armádou, nic takového nepodařilo.

Politická usnesení otevřela cestu organizacím k podnikání

V roce 1969 přijal Ústřední výbor Národní fronty usnesení a dohodu s Českou národní bankou, že občanská sdružení mohou podnikat a mohou požádat o úvěry na to, aby mohly začít podnikat. Úvěry byly tehdy velice výhodné. SKM tedy využil privilegia jedné z vyvolených socialistických organizací, které díky politickému rozhodnutí NF čerpaly bankovní úvěr a nakoupily a rozšířily tak svůj majetek. V roce 1970 byl jiným politickým rozhodnutím tehdejších soudruhů usnesení zrušeno a majetek přešel na SSM.

V 90. letech SKM s žádostí o navrácení patnácti turistických základen a sedmnácti hospodářských zařízení a nemovitostí neuspěl. Soudy mu ale později přiznaly právní kontinuitu, která jim otevřela k majetku cestu. Paradoxní je, že zatímco socialistickému SKM soudy právní kontinuitu uznaly, skautům nikoliv. Přestože se návaznost na původního Junáka opírala o osobnosti jako Jiří Navrátil, který se účastnil bojů skautů proti nacismu i socialismu a který si v komunistických vězeních odseděl jedenáct let.

Právní kontinuita je však rozhodující 

Jan Pavlok, nezávislý advokát

„Pokud jsem některá ta soudní rozhodnutí četl, tak mě trošku překvapila hladkost, jakou ty soudní spory probíhaly s tím, že se tam nikdo nezabýval povahou té organizace. Nikdo se nezabýval jejími vnitřními dokumenty čili nezkoumaly se její stanovy.“

Podle nezávislého advokáta Jana Pavloka je situace po formálně právní stránce dost příznivá SKM, protože skutečně nebyl celonárodní konferencí v roce 1970 zrušen, jak měl ve stanovách. SKM se tedy může dovolávat toho, že nezanikl. Další skutečností je, že dosáhl soudního rozhodnutí o kontinuální existenci od roku 1968 do dneška. To Svazu klubů mládeže velmi usnadňuje cestu k získání majetku, který měl k dispozici někdy na konci šedesátých let. 

„Já obdivuji jejich šikovnost, jak se v tom rychle zaběhli. My to tak nedovedeme,“ konstatuje s politováním místostarosta Junáka Jiří Navrátil. A panu Vovesnému teď nezbývá nic jiného, než čekat na soud. Přestože Babský ranč koupil v dobré víře a zkontroloval si v katastru vše potřebné, výsledkem si nemůže být jistý.

Hotel Bílý lev v pražském Žižkově
Hotel Bílý lev v pražském Žižkově
Více fotek
  • Hotel Bílý lev v pražském Žižkově autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2445/244411.jpg
  • Socialistický svaz mládeže autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2445/244410.jpg