Feřtek: České školství se zmítá z jedné strany na druhou

Praha – Vláda dnes jedná o novele školského zákona. Zároveň se ministři seznámí s průběhem příprav státních maturit a dalšími novinkami v resortu školství. „Vzdělávací systémy se v posledních deseti letech mění všude. Co sledujeme, není jen česká specialita. Společnost se mění strašně rychle a je dobře, že se vzdělávací systémy přizpůsobují,“ komentuje to Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin. „U nás je problém v tom, že jak se mění politická reprezentace, tak to nejde jedním směrem, ale zmítáme se z jedné strany na druhou,“ varuje ale Feřtek.

Důvod tohoto zmatení je podle něj jednoduchý. „Ve školském zákoně je napsáno, že máme mít cosi jako národní program vzdělávání, jakousi vzdělávací ústavu o tom, co vlastně chceme do budoucna a jak to má vypadat. A ta do dneška neexistuje. Je to nenaplněný paragraf zákona. Žádný ministr se toho zatím nechopil a neudělal to,“ připomíná Feřtek.

Vláda má dnes alespoň projednat dlouhodobý záměr ministerstva školství, který určuje, co by se mělo ve školství učinit do roku 2015. Ten je ale údajně velmi problematický. „On konzervuje dnešní podobu vzdělávání. Chybí tam výhled do budoucna,“ zlobí se Feřtek. „Což není příliš šťastné, protože to příliš nefunguje,“ dodává.

Video Rozhovor s Tomášem Feřtekem
video

Rozhovor s Tomášem Feřtekem

Rozhovor s Tomášem Feřtekem

06.04.

Rozhovor s Radkou Wallerovou

„Druhý problém je ten, že návrh se snaží centralizovat školství,“ pokračuje Feřtek. To se týká testů po páté a deváté třídě, státních maturit nebo jednotných osnov. Z odborných studií ale vyplývá, že v té fázi vzdělávacího systému, ve které se nacházíme, je pro další rozvoj vhodná naopak decentralizace," vysvětluje Feřtek.

Hezké gesto bez reálného obsahu

Změny se chystají v oblasti přijímacích zkoušek na střední školy. „Momentálně se došlo k tomu, že budou dvě povolené přihlášky,“ informuje Feřtek. Změnil se tedy původně schválený systém, kdy bylo možno podat přihlášky tři.

Ministerstvo školství dále uvažuje o tom, že školy budou moci napříště s rodiči neposlušných dětí uzavírat smlouvy ohledně přísnějšího dohledu učitelů. Podle Feřteka se ale jedná pouze o hezké gesto bez reálného obsahu. Obdobný mechanismus totiž už funguje pod názvem „protokol z jednání výchovné komise“.

Novela školského zákona dále počítá se zavedením šestiletého funkčního období pro ředitele škol, zrušení povinnosti zakládat školské rady nebo stanovení pravidel pro firemní školky.