Ekonom VV údajně zařídil výhodnou smlouvu pro ABL

Praha - Ekonom Věcí veřejných Radim Vysloužil zařizoval v květnu 2009 smlouvu mezi bezpečnostní agenturou ABL, jejímž majitelem tehdy byl ministr dopravy Vít Bárta (VV), a stavební firmou Navatyp (nyní Prominecon Group) o provedení bezpečnostní analýzy. ABL inkasovala 8,8 milionu korun za 19 dní práce. Podle Mladé fronty Dnes (MfD), která má smlouvu k dispozici, by tak mohlo jít o skryté financování politické strany. Zástupci společností ABL a Prominecon se ale proti takovým informacím ohradili. Stejně reagoval i Vysloužil, který je nyní poslancem.

Deník upozorňuje na několik neobvyklých okolností ve smluvním vztahu mezi ABL a stavební společností, která byla známá tím, že úzce spolupracovala s hlavním městem Praha, nebo tím, že některým politikům pražské ODS zajistila mimořádně výhodné byty ve Špindlerově Mlýně. Nejkřiklavější je fakt, že zakázku nezařizoval nikdo z dodavatelské ani odběratelské firmy. Vysloužil, který byl v té době také finančním manažerem VV, mimo jiné zodpovědným za shánění sponzorů, se k tomu odmítl vyjádřit.

Téměř 9 milionů korun za pár týdnů práce

Video Reportáž Barbory Jelínkové
video

Reportáž Barbory Jelínkové

Mnohé překvapí i výnosnost prováděné práce. Podle uzavřené smlouvy měla ABL provést od 14. května do 1. června 2009 bezpečnostní analýzu dvanácti objektů Navatypu. Za to měla dostat 8,8 milionu korun. Podle ředitele ABL Matěje Bárty ale byla celková hodnota zakázky pět milionů korun, a ne 8,8 milionu uváděných deníkem. ABL za to podle něj odevzdala společnosti Prominecon bezpečnostní analýzu, na které pracovala přes půl roku.

Nakonec list zmiňuje, že předmět plnění smlouvy u podobných poradenských a konzultačních činností je vždy velmi problematický hlavně kvůli daňovým úřadům. Proto také Bártův advokát Marek Ulman doprovodil podpis smlouvy poznámkou, v níž vyzval ABL „alespoň k formálnímu naplnění smlouvy, vytvořením auditů a předávacích protokolů“, uvedl deník.

Poznámka advokáta Ulmana pod smlouvou

"Pány z představenstva prosím, aby po doplnění smlouvy panem Vysloužilem smlouvu podepsali a zároveň panu VB (Vít Bárta) pravidelně připomínali, že smlouvu je rovněž třeba alespoň formálně naplnit (audity, předávací protokoly atd.), aby ABL nehrozilo, že bude muset poskytnuté zálohové platby vrátit, neboť za ně neprovede sjednané plnění."

„Odmítám nařčení, že by předmět smlouvy byl plněn jen formálně,“ reagoval dnes na tiskové konferenci Matěj Bárta. Podle něj objem zakázky nedosahuje ani jednoho procenta obratu společnosti v roce 2009. Ředitel společnosti Prominecon Petr Kuchár dnes řekl, že firma si audit objednala kvůli vstupu zahraničního strategického partnera. Ten do tehdejší společnosti Navatyp v roce 2009 opravdu vstoupil a celá skupina se přejmenovala na Prominecon. Podle něj je výsledná cena pět milionů korun přiměřeným oceněním za práci odvedenou ABL. Odmítl, že by se mohlo jednat o skryté financování politické strany: „Naše společnost nesponzoruje politické strany a do politiky se nemíchá.“

Vysloužil: Jde o snahu poškodit VV

Proti článku se dnes ohradil i Vysloužil. V prohlášení uvedl, že byl od dubna 2009 do nástupu do sněmovny zaměstnancem společnosti Tri Services, která nabízela jiným firmám zpracování účetnictví a administrativní podporu. Jedním z klientů byla tehdy i ABL. „Jedním z mých úkolů v rámci mé práce v Tri Services byla i administrace smluvního vztahu ABL ve vztahu k jejímu klientovi, společnosti Prominecon. Jednalo se o běžnou pracovní záležitost, kterou jsem řešil jako řadu jiných,“ uvedl Vysloužil. Pro VV podle svého vyjádření pracoval jako ekonomický expert. „A protože jsem členem i voličem této strany, tak považuji naopak za přirozené, že tuto práci jsem vykonával bez nároku na mzdu,“ dodal. Spojení jeho civilního zaměstnání s politickou aktivitou považuje za snahu poškodit stranu VV.