Ombudsman chce po poslancích osm změn zákonů

Brno - Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský doporučil poslancům osm změn zákonů či předpisů. Úpravy mají pomoci například nezaměstnaným, sirotkům i chovancům psychiatrických léčeben. Varvařovský podle svých slov zredukoval počet podnětů na ty, které považuje za opravdu zásadní. Jeho předchůdce Otakar Motejl dával poslancům každý rok dvoj až trojnásobek doporučení. Poslanci mu však obvykle vyhověli v malé míře. Větší pozornost vlády a poslanců si chce ombudsman získat tím, že nebude své legislativní aktivity rozmělňovat a zůstane jen u zveřejněných hlavních oblastí, na kterých ale trvá. Doufá, že do konce roku se mu podaří prosadit alespoň polovina z navrhovaných změn.

U zákona o zaměstnanosti podle Varvařovského poslední novela popírá smysl a účel odstupného. Podporu v nezaměstnanosti podle novely hned po ztrátě zaměstnání nedostane člověk, kterému přísluší odstupné. Neřeší se ale, zda člověk odstupné skutečně dostal. Dopadá to například na lidi, kteří dají výpověď, protože jim zaměstnavatel neplatí mzdu. „Je naivní se domnívat, že někdo, kdo půl roku neplatil mzdu, zaplatí odstupné,“ upozornil ombudsman.

Varvařovský vyzval také k přijetí právní úpravy, která by jasně vymezila používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách. Navrhl také upravit zákon o odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi. Zákon obsahuje podmínku, že majetek tam lidé museli nechat ve vymezeném ani ne půl roce na přelomu let 1938 a 1939. Část československých občanů se však v tomto datu nestihla evakuovat, například kvůli bojům v regionu. Kvůli několika dnům nebo týdnu jim tak odškodnění uniklo.

O veřejné silnice by se měly starat obce s rozšířenou působností

Veřejný ochránce práv vyzval, aby na sirotčí důchod měly nárok i děti, jejichž rodiče neplatili po potřebnou dobu důchodové pojištění. Navrhuje také, aby se o veřejné silnice nestaraly nejmenší obce, které na to nemají úředníky, ale obce s rozšířenou působností. „Správa pozemních komunikací je natolik složitá, že není v silách malých obcí ji zvládnout,“ uvedl ombudsman. Ochránce si také přeje změnit postavení autorizovaných inspektorů, aby proti jejich certifikátu, který nahrazuje stavební povolení, existoval opravný prostředek. Další navržené úpravy zákonů se týkají komerčních spisoven a památkové péče.