Ministr přišel o pravomoc propustit vězně z výkonu trestu

Praha - Kabinet Petra Nečase dnes schválil návrh novely trestního řádu, který má posílit práva vazebně stíhaných. Rozšířit by se měl i okruh trestných činů, při jejichž vyšetřování lze nasadit odposlechy a agenta. Novela také ruší možnost ministra spravedlnosti propustit odsouzeného z výkonu trestu ve chvíli, kdy ministr podá stížnost pro porušení zákona. Vládou prošla i diskutovaná novela školského zákona. Žáci základních škol se podle ní i nadále budou moci hlásit až na tři střední školy a osnovy základních škol pro ně nebudou povinné. Krok vlády přivítají hlavně učitelé, kteří záměr na znovuzavedení povinných školních osnov označovali za krok zpět. Školy nyní učí podle vlastního plánu, který si připravily na základě rámcového vzdělávacího programu.

Na základě novely trestního řádu by vazebně stíhaní lidé měli mít možnost osobně se účastnit jednání o svém setrvání ve vazbě. Návrh zároveň počítá s tím, že se soudům prodlouží lhůta, po kterou musí o dalším pobytu ve vazbě rozhodnout. Ze současných tří měsíců se zvedne na půl roku. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) novela urychlí trestní řízení, zmenší počet lidí ve vazbě a sníží počet eskort k soudům, protože jednání budou i na půdě věznice. Soudy také budou muset zkoumat, jestli není možné vazební stíhání nahradit jiným opatřením, jako je například dohled probačního úředníka. 

Pospíšil: Novela urychlí trestní řízení a zmenší počet lidí ve vazbě

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Brífink po jednání vlády

tk vlády 13 4 2011

Vláda schválila novelu trestního řádu

Novela také ruší právo ministra spravedlnosti propustit odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody ve chvíli, kdy ministr podává stížnost pro porušení zákona. „V minulosti došlo k propuštění dotyčného. A aniž by Nejvyšší soud rozhodl, tak nám odsouzený uprchl a už jsme ho nikdy neviděli,“ uvedl Pospíšil a zdůraznil, že podle jeho názoru má o možném propuštění rozhodovat soud, nikoli politik. Narážel tak zřejmě na případ Josefa Blažka a Rudolfa Tesárka, kteří byli odsouzeni na deset let za krádež 74 milionů. Muži si ale odpykali pouze rok. Bývalá ministryně Daniela Kovářová totiž podala stížnost pro porušení zákona a oběma pachatelům výkon trestu přerušila. Poté, co vzal Pospíšil stížnost zpět, vydal soud příkaz k jejich zatčení. Policie však ani jednoho z mužů nenašla.

Součástí novely je také rozšíření okruhu trestných činů, při jejichž vyšetřování lze nasadit odposlechy a agenta. Policie by je měla mít možnost nasadit při vyšetřování zločinů s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let. Tak tomu bylo předtím, než začal platit nový trestní zákoník, který hranici pro zvlášť závažné zločiny zvedl na deset let.

Zakládání firemních školek bude jednoušší

Novela školského zákona v původní verzi navrhovala, aby školy své osnovy upravovaly podle dokumentů vydávaných ministerstvem. Ministerstvo se změnami údajně snažilo zastavit propad znalostí českých žáků. Kabinetem ale tento návrh neprošel. Přijatá novela by měla platit od nového školního roku, tedy letošního září. Zavádí i šestileté funkční období ředitelů škol a zjednodušuje zakládání firemních mateřských škol. Zároveň obsahuje i upřesnění pravidel pro navštěvování zahraničních škol a ustanovení týkající se organizace státních maturit, například odměn pro zkoušející.

Výstava kremelských sbírek získá v Praze imunitu proti zabavení

Kabinet dnes přijal i novelu památkového zákona, která má zamezit možnému zabavení exponátů z připravované výstavy kremelských sbírek v Praze. Výstava se má uskutečnit ještě letos, proto ministerstvo kultury požádalo o zrychlené projednání návrhu sněmovnou. Rusko má problém s pořádáním výstav ze státních uměleckých sbírek ve více zemích světa, například ve Spojených státech. Exponátům totiž hrozí zabavení na základě žalob původních majitelů či jejich potomků. Novela by zajistila tzv. imunitu vůči zabavení, to znamená, že Rusko by mělo jistotu, že se mu exponáty zapůjčené na výstavu do Česka vrátí.

Vláda dnes schválila i novelu zákona o elektronických komunikacích, která umožní Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) prodat v aukci kmitočty pro vysokorychlostní mobilní sítě. Dosud úřad aukci pořádat nemohl.