ÚS odmítl stížnost ve sporu o mobiliář zámku Konopiště

Brno - Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost Sofie Hohenbergové ve sporu o mobiliář zámku Konopiště. Hohenbergová je pravnučkou habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este zavražděného v Sarajevu. Domáhá se navrácení majetku, o který Ferdinandovi potomci přišli v roce 1921. Advokát Hohenbergové Jaroslav Brož již připravuje podání k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Ústavní soud potvrdil názory Okresního soudu v Benešově, Krajského soudu v Praze i Nejvyššího soudu, podle nichž k převzetí majetku došlo na základě platného zákona. „Ústavní soud k tomu dodává, že zákon byl přijat zákonodárným sborem v podmínkách demokraticky fungujícího státního zřízení,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Miloslavem Výborným.

Majetek Ferdinandových potomků byl zestátněn společně s veškerým majetkem habsburského panovnického domu v českých zemích. Hohenbergová však tvrdila, že její předkové oficiálně k panovnickému rodu nepatřili. Ferdinand se totiž po takzvaně nerovném sňatku s českou hraběnkou Žofií Chotkovou musel dopředu zříci nástupnických práv pro své děti Ernsta, Maxmiliána a Žofii.

Podle Brože bylo zabavení majetku Ferdinandových potomků účelovým excesem: „Byli to rakouští státní příslušníci, sirotci.“ S někdejším panovnickým domem prý už neměli nic společného. Dosud se v Česku nedočkali žádné kompenzace. „Chtěli bychom, aby se na to podíval soud ve Štrasburku,“ uvedl Brož.

Hohenbergová se snažila prostřednictvím určovací žaloby k benešovskému soudu dokázat to, že majitelem movitých věcí v zámku Konopiště byl v době své smrti její dědeček a Ferdinandův syn Maxmilián, po kterém dědické právo přešlo na ni. Ferdinand na Konopiště umístil rozsáhlé sbírky historických předmětů, zbraní a trofejí. Věci dílem zdědil po svých italských předcích, dílem sám získal. Žena v minulosti u českých soudů neúspěšně žádala také vydání nemovitého majetku včetně zámku Konopiště.

Kněžna Sophie z Hohenbergu, pravnučka Františka Ferdinanda Habsburského, se s českým státem soudí o mobiliář zámku Konopiště.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24