Odborníci: Problémoví žáci se mají chválit, ne trestat

Praha – V Praze se koná dvoudenní konference Láska ve výchově – řád v chování, která je určena pedagogickým pracovníkům škol a školských poradenských zařízení, kteří se věnují otázkám péče o žáky se specifickými poruchami chování. Odborníci doporučují, aby se problémoví žáci netrestali, ale aby se naopak povzbuzovali. Těmto dětem často chybí láskyplný přístup už v rodině a svým chováním ve třídě si ji pouze chtějí získat od učitelů. K takzvané lásce ve výchově by se nyní měli učitelé hromadně vzdělávat.

Proč velká část dětí ve školách zlobí? Protože jim chybí láska. „Pod láskou se učí lépe než pod výhrůžkami. Že něco musí být splněno v termínu, a kdo nesplní, dostane špatnou známku, to už jsou výhrůžky,“ domnívá se dětská terapeutka Jiřina Prekopová. Podle odborníků si děti nosí do školy nedostatek pozornosti a lásky už z rodin. A svým chováním se snaží často jen upoutat pozornost učitelů. Ti sami ale neumí dětem láskyplný vztah dávat a jejich zlobivé chování trestají. „Čím horší dítě, tím více potřebuje lásky,“ tvrdí Prekopová.

Problémem může být, že děti s poruchami chování končí často v praktických a speciálních školách. I u nich ale odborníci propagují, aby se vzdělávaly v běžných základních školách. „Ideál by byl, aby i tyto děti byla schopna přijmout jejich běžná škola,“ uvedl dětský psycholog Jaroslav Šturma.

Video Reportáž Pavly Kubálkové
video

Reportáž Pavly Kubálkové

V současné době ale probíhá i další velká kampaň na láskyplnou výchovu dětí bez tělesných trestů. Jejím autorem je Nadace Naše dítě, která chce docílit toho, aby rodiče své děti při výchově netrestali, vše jim vysvětlovali a věnovali jim hlavně dostatek času.

Ilustrační foto
Ilustrační foto