Telefonní operátoři už nechtějí dávat policii informace

Praha – Ústavní soud před měsícem škrtl povinnost operátorů sledovat a uchovávat informace o telefonátech a pohybu svých klientů. To komplikuje práci policie, která údaje ráda využívala. Operátoři totiž nyní s odkazem na soudem zmíněnou ochranu soukromí přestali policii citlivé informace dobrovolně vydávat. Píše o tom deník Právo. Detektivům nicméně zůstává právo data vyžadovat.

„Ochrana provozních údajů našich zákazníků je na prvním místě a od doby vydání nálezu Ústavního soudu jsme žádné údaje orgánům činným v trestním řízení nepředali. Nejsme v postavení, že bychom mohli žádosti formálně zamítat, údaje však nepředáváme,“ uvedl k tomu mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka. Podobně se vyjádřili také zástupci operátorů T-Mobile a Vodafone.

Policisté tak přišli o snadný přístup k bohatému zdroji důležitých informací. Údaje o telekomunikačním provozu totiž o člověku prozradí mnohem více, než je snad zřejmé na první pohled. Databáze obsahují údaje o tom, kdo a s kým telefonoval, kdy a jak dlouho a kde se volající v té době pohybovali. Obsahují také informace o poslaných SMS či neuskutečněných hovorech neboli prozváněních.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Reportáž Vlastimila Weinera

UvR 06.05.2011

Reportáž Terezy Baldové a Martiny Tlachové

Právník Jan Vobořil: „Policie se s tím musí smířit, má možnost využívat i jiné metody. Toto sledování je příliš plošné, není zde vůbec rozlišováno, kdo je, nebo není podezřelý.“

Zdeněk Hlaváček, Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou: „Jsou případy, které se už staly, nebo se v budoucnu stanou. Pokud nebudeme mít data k dispozici, pak tyto případy velice obtížně objasníme. V některých případech je možná neobjasníme vůbec.“

Základní právo jednotlivců na soukromí

Podle Ústavního soudu si policie zvykla údaje nadužívat. „Je nezbytné, aby s ohledem na závažnost a míru zásahu do základního práva jednotlivců na soukromí zákonodárce omezil možnost použití uchovávaných údajů jen pro účely trestních řízení vedených pro zvlášť závažné trestné činy a jen pro případ, že nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak,“ oznámil soud.

Policejní zatýkání
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24