TyfloCentrum pomáhá nevidomým najít nový smysl života

Praha – Národní technická knihovna v Praze dnes hostila konferenci k ukončení projektu „Jak uspět na trhu práce“ aneb pracovní příležitosti pro osoby se zrakovým postižením. Realizátoři projektu, ale i přímí účastníci představili výsledky 2,5letého vzdělávacího kurzu. Akci uspořádalo TyfloCentrum Praha, o.p.s., které už téměř 10 let poskytuje služby pro nevidomé a slabozraké.

TyfloCentrum Praha, o.p.s. pomohlo například i bývalé novinářce Olze Franzlové. Problémy se zrakem měla už dlouho, nechtěla si ale připustit, že ji čeká slepota. Díky TyfloCentru našla nový smysl života: „Naučila jsem se psát všemi deseti, naučila jsem se, že můžu ještě něco přinést.“ Stále ale hledá práci. Chtěla by třeba psát scénáře a chystá se napsat knihu. Svůj životní boj nevzdává ani nevidomá vystudovaná operní pěvkyně Růžena Kováčová. Nyní pracuje v kavárně Potmě, už v září ale chystá vlastní koncert.

Do projektu TyfloCentra se zapojilo celkem 45 lidí. 9 z nich už práci mělo, 17 lidem se ji podařilo najít už během absolvování kurzu. „Zvládají to pomocí nové technologie, pomocí hlasových softwarů, výstupů, zvětšovacích programů,“ uvedla ředitelka TyfloCentra Praha, o.p.s Vladimíra Bohalová.

Video Reportáž Edity Valentové
video

Reportáž Edity Valentové

Projekt na pomoc nevidomým financuje Evropská unie ze svého sociálního fondu. Podílí se ale také stát a hlavní město Praha. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost lidí na trhu práce. Na konferenci proto hovořili o svých zkušenostech i zástupci firem a organizací, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jako host vystoupil i senátor Milan Pešák, který se od počátku 90. let angažuje v integraci osob se zrakovým postižením.

Růžena Kováčová
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24