Lékaři odmítají nové předepisování léků i výběr nadstandardu

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) s Lékařským odborovým klubem a dalšími devíti specializovanými organizacemi lékařů vyzvala ministra zdravotnictví Leoše Hegera a vládu, aby při přípravě reformních zákonů respektovali názory odborníků a lékařských organizací. Prezident komory Milan Kubek uvedl, že komora organizuje sebeobranu lékařů a očekává, že společným tlakem lékařů se podaří změnit ty části reformy, se kterými lékaři nesouhlasí. Tvrdí, že reforma posiluje zdravotní pojišťovny, a to na úkor lékařů i pacientů. Reformní plány Hegera podle nich nejsou motivovány ničím jiným než snahou ušetřit peníze na pacientech. Na šetření jinde prý vláda nemá vůli.

Heger možná bude muset řešit další zdravotnickou vzpouru. Tentokrát ale nehrozí protesty odboráři, ale soukromí lékaři. Nelíbí se jim, že Heger chce dát pojišťovnám možnost doktory pokutovat a vypovídat smlouvy bez udání důvodů. Heger ale říká, že posiluje zdravotní pojišťovny hlavně kvůli tomu, aby se lépe staraly o své klienty. Po reformě totiž budou moci pojišťovny snadněji vypovědět smlouvu špatným lékařům. „Lékař, který tu smlouvu s pojišťovnou uzavřenou má, by si samozřejmě jako optimum pro sebe představoval, že ta smlouva bude na celou dobu jeho praxe až do konce jeho života. To samozřejmě možné není,“ uvedl Heger.

Milan Kubek:

„To, co vláda připravuje, není spravedlivá reforma, na devadesát procent to občané nepřijmou.“

Video Reportáž Petra Vaška
video

Reportáž Petra Vaška

Reportáž Petra Vaška

heger ud 26.5.

Komentář Milana Kubka

Organizace, jež podepsaly prohlášení nazvané Sebeobrana lékařů, které obsahuje 12 bodů, nesouhlasí mimo jiné s tím, aby pojišťovny rozhodovaly o síti zdravotnických zařízení, aby mohly bez udání důvodu vypovídat smlouvy lékařům a aby si pojišťovny mohly zřizovat vlastní zdravotnická zařízení. Pokud by měly být regulační poplatky příjmem zdravotních pojišťoven, jak to ministr v reformě plánuje, pak zástupci podepsaných organizací nesouhlasí s tím, aby je vybírali lékaři. Plánované zavedení poplatku 200 korun, pokud přijde pacient k ambulantnímu specialistovi bez doporučení praktika omezuje podle signatářů výzvy práva pacientů.

Lékaři nesouhlasí, aby lék vybíral lékárník

Lékaři rovněž nesouhlasí se zavedením generické preskripce, tady aby předepisovali na recept místo jména léku účinnou látku a lékárník vybral konkrétní lék až v lékárně. Lékař tak podle Kubka ztratí kontrolu nad léčbou, za niž zodpovídá. Lékaři by psali levnější generické léky, vybírali by je z pozitivních listů, tedy seznamu léků, u nichž pojišťovny vysoutěží nejnižší ceny. Tyto listy ČLK odmítá, lékař má vybírat podle toho, co potřebuje pacient.

Z reformních návrhů, které se týkají zdravotních pojišťoven, ČLK odmítá také to, aby mohly vypovědět lékaři smlouvu bez důvodu jen proto, že chtějí uspořit na síti poskytovatelů. Podle Kubka by to mělo být možné jen v případě, že lékař vážně porušil smlouvu. Kromě těchto připomínek lékaři také upozorňují, že není v příštím roce vyřešeno specializační vzdělávání lékařů ani finanční zabezpečení na zvýšení platů lékařů a dalších zdravotníků.

Standard by ráda navrhla sama lékařská komora

Milan Kubek:

„Ale pokud vláda nemá zájem o spolupráci s ČLK, my to akceptujeme a budeme s napětím sledovat, co z politiků vypadne.“

Českým lékařům se nelíbí ani to, aby systém standardu a nadstandardu vymezovala vláda. „Navrhli jsme, že převezmeme garanci nad tvorbou těch standardů,“ vysvětluje Kubek. Výsledkem by bylo doporučení pro ministra zdravotnictví. Vláda by pak posoudila, zda je v souladu s veřejným zájmem, či nikoliv, a zda si za něj vezme politickou odpovědnost, dodává Kubek. Celý návrh by potom bylo vhodné vydat formou vyhlášky, aby se vše mohlo v pravidelném intervalu upravovat.