Heger udělal revizi cen za lékařské výkony

Praha - Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) dnes představil výsledky první celkové revize seznamu zdravotních výkonů. Na základě tohoto seznamu vykazují lékaři péči o pacienty a zdravotní pojišťovny jim podle něj platí. Podle Hegera jsou úpravy seznamu dalším krokem k zefektivnění zdravotnictví. Jde o výsledek několikaměsíční práce, kdy se ze seznamu vyřadily dlouhodobě nepoužívané výkony, sjednotily se kalkulované položky a zjednodušila se struktura výkonů. Jedná se o první krok k definování nadstandardů ve zdravotnictví.

„Poprvé od vydání Seznamu zdravotních výkonů v roce 1992 jsme udělali komplexní revizi přímo kalkulovaných položek napříč odbornostmi, což vytváří základ pro nové efektivní používání reálného seznamu zdravotních výkonů při úhradě poskytnuté zdravotní péče,“ řekl ministr.

Při revizi seznamu se upravují ceny jednotlivých diagnostických a terapeutických postupů, aby odpovídaly realitě a zjednodušila se struktura seznamu. Seznam vznikl před dvěma desítkami let, ohodnocení výkonů určitým počtem bodů tehdy navrhly odborné lékařské společnosti. V řadě případů hodnocení nadsadily, naproti tomu jinde je hodnocení nižší. Revize je prvním krokem ke srovnání neoprávněných rozdílů.

V evidenci jsou i diskety

Před zahájením prací na seznamu výkonů v něm bylo celkem 3 700 kódů výkonů, zhruba 5 000 různých druhů zdravotnického materiálu a léků započítavaných do kalkulací, přičemž 80 procent z nich bylo opatřeno neplatnými kódy. Naopak kódy byly označeny i položky, které nejsou ani léky ani materiál ani zdravotnické prostředky, například disketa. Stejné položky ve výkonech byly opatřeny různými kódy, popsal problémy dosavadního seznamu ekonomický náměstek Petr Nosek.

Postupně se budou definovat výkony, ke kterým je ekonomicky náročnější varianta. Seznam výkonů se stane prvním podkladem pro definování úhradových standardů. Cílem je nejen vytvoření reálných cen výkonů hrazených z peněz veřejného zdravotního pojištění, ale i otevření možnosti definovat ceny a podmínky úhrad pojištěnce za nadstandardní situace. Návrh nového seznamu má být hotový do 30. června, platit by měl od roku 2012.