Ministerstvo vnitra ocenilo rovné příležitosti

Praha – Ministerstvo vnitra (MV) vyhlásilo v rámci konference Rovné příležitosti také vítězné úřady soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěží ministerstvo ocenilo prosazování rovnoprávnosti mužů a žen v Česku. Ministerstvo vnitra zkoumalo, jaké příležitosti nabízejí úřady v obcích, městech a krajích svým zaměstnancům i jak řeší problémy obyvatel navenek. Soutěž má podle MV podpořit zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů nejen směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k místnímu obyvatelstvu. Soutěž v Česku proběhla už popáté, ve sledování a odměňování úřadů za to, že prosazují rovnost žen a mužů, je jediná svého druhu v Evropě. Do letošního ročníku se zapojilo 48 úřadů.

Mezi kritéria neobvyklé soutěže patří třeba, kolik školek nabízí město, zda je v nich místo nebo vstřícnost úředníků vůči ženám, které jsou na výchovu dětí samy. „Jakým způsobem podporují zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské a rodičovské, jak řeší domácí násilí, ale jsou tam i otázky na bezbariérovost dopravních prostředků,“ doplňuje podmínky soutěže koordinátora genderové problematiky ministerstva Eva Ferrarová.

Symbolickou vodováhu si z krajských úřadů odnesla Vysočina. „Možná je to v tom, že jsme zavedli například takové opatření, že každý náš zaměstnanec si může vybrat tři dny neplaceného volna z důvodů zdravotních, sociálních i svých osobních,“ říká ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Video Reportáž Magdaleny Trojanové
video

Reportáž Magdaleny Trojanové

Primát mezi nejmenšími obcemi si odnesly Staňkovice, které si hlídají vyrovnané zastoupení žen a mužů v zastupitelstvu. Jako první v zemi přijala obec Evropskou chartu pro prosazování rovnosti. Další kategorii vyhrála Studénka, tamní úřad platí ženy na mateřské, aby s kočárky testovaly, jak je město bezbariérové, a má i dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným lidem. Starosta Studénky Ladislav Honusek (Občané pro město) říká, že v jeho obci dobře funguje sbor pro občanské záležitosti, který se zabývá problematikou starších občanů.

Radnici Prahy 18 se zas podařilo srovnat platy mezi muži a ženami na úřadu a má směrnici pro užívání genderově vyváženého jazyka. „Aby vám úředníci nenapsali dopis s oslovením ´vážený pane´,“ přiblížila pro ilustraci Ferrarová.

Soutěž Úřad roku "Půl na půl"
Soutěž Úřad roku „Půl na půl“