Počítač už není ten, kdo počítá - čeština na postupu dějinami

Praha - Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR si letos připomíná sto let od svého vzniku, přesněji od založení Kanceláře slovníku jazyka českého. Za tu dobu získala čeština celou řadu nových slov. „Neboť se změnil celý náš svět a ta čeština se mění se světem,“ míní ředitel ústavu Karel Oliva. Vzhledem k zrcadlení světa v jazyce už ale také celá řada slov zanikla proto, že zmizely předměty jimi označované.

Podle slov Karla Olivy je dobré každé slovo, které je funkční. Čeština si vytvořila spoustu nových slov přejatých z cizích jazyků, pak se vyskytují nově vytvořená, za příklad uvedl ředitel ústavu „slevenku“. Dalším způsobem tvorby nových slov je skládání. „Díval jsem se na pana poslance Šťastného (Borise, pozn, red.), který použil pro mě nové slovo 'lůžkoden'. Je to přirozené, slovo kladkostroj dnes nikoho nezarazí,“ říká lingvista Karel Oliva.

Také dáváme starým slovům nové významy. „Ještě v 50. letech byl počítač ten, kdo něco počítal. Tunel byl taková ta díra, kterou jezdí automobily nebo vlaky, dnes už se nám význam posunul díky tomu, jak kreativně rozvíjíme realitu,“ uvedl úsměvné příklady významového posunu slov Karel Oliva.

Video Karel Oliva ve Studiu ČT24
video

Karel Oliva ve Studiu ČT24

Podle ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR neupadá syntax, ale do jisté míry upadá znalost jejího pravopisného vyjádření, protože lidé méně čtou. Především mladší generace dnes přijímají penzum informací jinými kanály, než je četba. „Nemají tedy tolik praxe, jak vlastně ta věta graficky vypadá, protože jich tolik neviděli,“ říká Karel Oliva.

Také zmínil, že na jedné straně stoupá snaha o neformálnost, kamarádský projev a tykání, což s sebou nese nárůst používání obecné češtiny, s důrazem na to, že nejde o kritiku, ale konstatování, upozornil jazykovědec sféru komerčních rádií. „Na druhou stranu je celá vrstva použití spisovné češtiny, kdy se naopak spisovná čeština prosazuje a všichni se jí snaží mluvit,“ uvedl Karel Oliva s dodatkem, že jde opět o komerční sféru, kde se představitelé firem snaží prezentovat kultivovanost, a tudíž prestiž spisovného jazyka stoupá.

Karel Oliva
Karel Oliva