Poslanci podpořili návrh o zpřísnění veřejných zakázek

Praha - Poslanecká sněmovna dnes vzala na vědomí státní závěrečný účet za loňský rok. Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni schodkem 156,4 miliardy korun, což bylo o zhruba šest miliard méně, než předpokládal schválený rozpočet. Sněmovna dnes zároveň propustila do závěrečného čtení vládní novelu zákona o veřejných zakázkách, která zejména zpřísňuje pravidla zadávání zakázek týkajících se obrany a bezpečnosti. Má omezit jejich zadávání bez výběrového řízení a zprůhlednit je. Poslanci dnes také podpořili ústavní novelu, která rozšiřuje prověrkové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i na kraje a obce a také veřejnoprávní subjekty. Sněmovna dnes také v prvním čtení podpořila vládní návrh nového zákona o podporovaných zdrojích energie, který má nahradit dosavadní zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Další zákon poslaný poslanci do druhého čtení se týká novely zákona o rozhodčím řízení, díky které by měly ze spotřebitelských smluv zmizet rozhodčí doložky. Poslanci dnes také navrhli 24 lidí na medaili Za zásluhy.

Sněmovna projednala obchod s vojenským materiálem

Předloha zavádí do českého práva pravidla příslušné evropské směrnice,
která má napravit současnou nevyhovující právní úpravu. Nově by také mělo
platit, že zadavatelé a hodnotitelé zakázek o objemu nad 300 milionů korun
budou muset mít bezpečnostní prověrku. Dosud byla tato hranice na úrovni
500 milionů. Povinná bezpečnostní prověrka u lidí odpovědných za veřejné
zakázky nad 300 milionů korun se nově rozšiřuje také na obce a kraje.  

Video Sněmovna projedná novelu atomového zákona
video

Sněmovna projedná novelu atomového zákona

Sněmovna projedná novelu atomového zákona

Zpr_17.6.2011

Vstup Olgy Málkové

Novela má také omezit počet zakázek zadávaných bez výběrového řízení s
odůvodněním, že souvisejí s obranou a bezpečností. Tyto zakázky by nyní
měly být průhlednější. Zákon nově určuje, co je předmětem takových zakázek. Budou to například dodávky vojenského materiálu, stavební práce, služby pro výhradně vojenské účely, „citlivé stavební práce či citlivé služby“.

Poslanci posílili pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu

Nyní může NKÚ kontrolovat jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Ústavní novelu, kterou doprovází také návrh zákona o NKÚ, poslali poslanci do ústavně právního výboru a do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V případě krajů a obcí bude moci NKÚ zkoumat jen hospodaření z pohledu zákonnosti, nikoli třeba ekonomičnosti. „Je respektována autonomie samosprávy,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). V případě veřejnoprávních subjektů by rozsah kontroly stanovil zákon o NKÚ. Předlohu podpořili poslanci ze všech stran.

Nový zákon má zavést stejný způsob podpory obnovitelných zdrojů

Návrh nového zákona o podporovaných zdrojích energie má kromě jiného sjednotit způsoby podpory pro všechny druhy podporovaných zdrojů
energie, kam spadají mimo jiné obnovitelné zdroje a kombinovaná výroba
tepla a elektřiny. 

Zákon například zavádí povinnost výrobců solárních panelů od roku 2014 zajistit financování likvidace těchto panelů. Umožní také, aby elektřinu z obnovitelných zdrojů od příštího roku vykupovali dva až tři obchodníci, které vybere ministerstvo průmyslu. Nahradit mají distribuční firmy, které proud vykupují nyní. Zákon zavádí pravidlo, že provozovatelé přenosové soustavy a operátor trhu nesmí obchodovat s elektřinou. To má platit pro výrobu elektřiny z nových obnovitelných zdrojů vzniklých po účinnosti zákona, i z těch uvedených do provozu předtím.

Rozhodčí doložka jako samostatná smlouva

Jiří Pospíšil (ODS), ministr spravedlnosti:

„Cílem je zabránit tomu, aby ten, kdo podepisuje smlouvu, přehlédl rozhodčí doložku, která by jinak byla proti jeho vůli. Tím, že zde bude samostatná rozhodčí smlouva s nastaveným obsahem, se domníváme, že se sníží nebezpečí omylu, které u našich občanů nastávalo.“

Podle dalšího návrhu novely zákona se rozhodčí doložka stane samostatnou smlouvou a bude obsahovat více informací než doposud. Bude nutné v ní například uvést, jakým způsobem se určí rozhodce, jak bude zahájeno rozhodčí řízení, jak vysoká bude odměna pro rozhodce či kde se bude řízení konat. Podnikatel bude zároveň povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením doložky vysvětlit, jaké důsledky pro něj ze smlouvy plynou. Novela také umožní, aby rozhodčí řízení mohl přezkoumat soud. Cílem je snížit počet těch, kteří rozhodčí doložku podepíší „omylem“.

Novela dále navrhuje, aby strany mohly v doložce určit za rozhodce pouze
takového člověka, který je uveden v seznamu ministerstva. Pro zápis bude
nutné mít právnické vysokoškolské vzdělání a být bezúhonný. Ucházet se
nebude moci člověk, který byl v posledních pěti letech ze seznamu vyškrtnut. Cílem je snížit počet těch, kteří rozhodčí doložku podepíší „omylem“. Novelou by se nyní měl zabývat ústavně právní výbor.

Řád bílého lva by mohl získat stíhací pilot Josef František

Sněmovna navrhla dnes na nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, stíhacího pilota ve druhé světové válce Josefa Františka a dva další válečné hrdiny Ondřeje Mézla a Jana Velíka. Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka poslanci nominovali Dagmar Šimkovou, která byla za komunistického režimu odsouzena za protistátní činnost na 14 let do vězení. 

Na medaili Za hrdinství sněmovna doporučila prezidentu Václavu Klausovi tři osobnosti. Jde o vojáky druhé světové války Josefa Bernata a Vasila Korolova. . Chtěli by ji udělit také policistovi Robertu Závěšickému, který loni zadržel útočníka v krnovské směnárně a byl zraněn granátem. Poslanci navrhli také 24 lidí na medaili Za zásluhy. Poslanci navrhli udělit medaili také například zakladateli babyboxů Ludvíku Hessovi. Mezi nominovanými je dále novinář a někdejší sociálnědemokratický politik Luděk Pik.

Stát hospodařil lépe, než se předpokládalo

Celkové příjmy státu loni představovaly miliardu a 38 milionů korun, celkové výdaje 1,157 miliardy. Pro doporučující usnesení rozpočtového výboru dnes hlasovali koaliční poslanci, opozice ho nepodpořila, komunisté byli důsledně proti. Ministr financí Miroslav Kalousek za kladný výsledek poslancům poděkoval a podotkl, že sestavoval tento závěrečný účet za rozpočet, pro který ale při jeho schvalování v prosinci 2009 nehlasoval.

Rozpočet na rok 2010 přinesla do sněmovny tehdejší úřednická vláda Jana
Fischera s ministrem financí Eduardem Janotou. Sociálním demokratům a
komunistům se tehdy podařilo prosadit takové změny v rozpočtu, o nichž
premiér Fischer prohlásil, že rozbořily Janotův úsporný balíček. "To jsou
paradoxy," komentovala dnešní Kalouskova slova místopředsedkyně sněmovny Vlasta Parkanová, která v ten okamžik řídila schůzi.