Na bezpečnější jezy pro vodáky chybí finance

Praha – Každoročně se na českých řekách díky neopatrnosti a přílišnému riskování utopí několik vodáků. Podle provozovatele Vodácké školy záchrany Petra Ptáčka se tak děje kvůli rostoucí oblibě tohoto sportu, kdy se na vodu vydává čím dál více lidí. Na rekonstrukci jezů tak, aby byly pro vodáky bezpečnější a byly vybaveny jistícími lany, chybí finance. Nová iniciativa Nebezpečné jezy, v jejímž čele stojí právě Ptáček, se snaží o změnu současné situace a zasazuje se o to, aby sjíždění jezů a případná záchrana tonoucích byly pro laiky i hasiče bezpečnější.

Vltavou loni v jeden den projelo až devět tisíc lidí. Taková vysoká koncentrace vodáků s sebou přirozeně přináší zvýšené riziko nehod a kolizí. Nově vzniklá iniciativa Nebezpečné jezy má tak upozorňovat lidi, v kterých místech je zapotřebí si dávat pozor. Zároveň se snaží upozorňovat správce povodí, jakým způsobem je třeba jez zabezpečit. „Problém je v tom, že zabezpečení jezu něco stojí, každý jez je jiný a Český svaz kanoistů to vše platí ze svého a na takové úpravy nemá ve svých rozpočtech finance,“ podotýká Ptáček. 

Sjezd jezu je na odpovědnosti každého

Video Rozhovor s Petrem Ptáčkem
video

Rozhovor s Petrem Ptáčkem

Jezy slouží především k energetickým účelům a vodáci je tak jezdí na vlastní nebezpečí. „Je to odpovědnost každého, jestli si troufne jez sjet,“ upozorňuje Ptáček. Odpovědnost za zranění by tak pravděpodobně nepřipadala na majitele jezu. Ptáček zároveň upozorňuje na skutečnost, že vodáci nemají možnost se dozvědět včas o přestavbě nějakého jezu, protože ze zákona nejsou účastníky stavebního řízení. „Vodáci nejsou vyzýváni k tomu, aby se vyjádřili k úpravám jezu,“ doplnil.

V rámci projektu se iniciativa snaží osadit okolí jezů informačními cedulemi a kotevními lany tak, aby laická pomoc, která na začátku pomůže nejvíce, byla co nejefektivnější. „Vodáci tak nebudou muset riskovat, aby do jezu vjeli bez jištění,“ dodal Ptáček. Zároveň ale připomíná, že v České republice podobný jez, na kterém by se nemuselo riskovat a nebyly ohroženy ani životy hasičů, zatím není zcela připraven. „Hasiči se v současné době nemají jak zajistit, a pokud půjdou zachraňovat, budou riskovat své životy,“ upozornil.

Neskákat pro tonoucího bez jištění, radí Ptáček

Pokud se člověk dostane do situace, kdy je přítomen nehodě vodáků na jezu, rozhodně by neměl pro tonoucího skákat. „Jakmile se někdo dostane do válce, ztrácí orientaci, motá se na jednom místě, a pokud mu poskytnete záchranu tím, že za ním skočíte, tak situaci nevyřešíte, ale zhoršíte,“ podotýká Ptáček a doporučuje najít spíše nějakou techniku, jak tonoucímu pomoci, ze břehu.