Soudy by měly častěji nařizovat střídavou péči o děti

Praha - Děti by měly po rozvodu rodičů častěji končit ve střídavé péči. Počítá s tím novela zákona o rodině, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna. Soudy by podle ní měly nařídit střídavou péči vždy, když o výchovu mají zájem oba rodiče, jsou k tomu způsobilí a je to v zájmu dítěte. Pro novelu hlasovali poslanci napříč stranami. Kritici poukazovali například na to, že dítě ve střídavé péči musí neustále měnit svůj domov a nepřispívá to k jeho zdravému rozvoji. Novela také upravuje podle verdiktu Ústavního soudu lhůtu, ve které může muž popřít otcovství.

Novelu dnes kritizovala i zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Podle ní je nutné ke všem případům přistupovat individuálně. „Předkládaná novela paušalizuje přístup ke střídavé výchově, kterou tímto způsobem priorizuje před ostatními možnostmi úpravy poměrů k nezletilému dítěti, a nevhodným způsobem tak zasahuje do prostoru pro volné uvážení soudů,“ uvedla Šimůnková.

Výhrady měla k zákonu i vláda. Poukázala na to, že než soud uloží střídavou péči, mělo by se vyjádřit dítě, se kterým z rodičů chce žít. Až poté by měla být na řadě případná střídavá péče. Česká republika by prý bez splnění této podmínky mohla porušit Úmluvu o právech dítěte a Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí.

Video Reportáž Lenky Drmotové
video

Reportáž Lenky Drmotové

Děti končí v drtivé většině případů u matky

Autor novely Pavel Staněk (ODS) však před hlasováním zdůraznil, že soudy obvykle svěřují děti matce a nemusí toto rozhodnutí ničím odůvodnit. „Dítě není majetek ani jednoho rodiče,“ prohlásil Staněk. Připomněl, že po rozvodu končí 90 procent dětí v péči matky. Střídavou výchovu soudy nařizují přibližně ve třech procentech případů. „Přitom střídavá a společná výchova mohou nejlépe zajistit dítěti péči, která by odpovídala situaci, kdy rodiče spolu žijí dál,“ uvedl Staněk.

Druhá část novely se týká popření otcovství. Lhůta k popření otcovství se změní ze současného půl roku od narození dítěte na půl roku od chvíle, kdy muž nabude podezření, že otcem ve skutečnosti není - nejvýše však do tří let od narození dítěte. Tato úprava by se měla vztahovat pouze na děti narozené v manželství.