Pospíšil předloží vládě novelu umožňující souběh funkcí ve firmě

Praha – Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) předloží tento týden ve vládě novelu obchodního zákoníku, která výslovně stanoví, že členové statutárních orgánů mohou vykonávat činnosti spadající do obchodního vedení společnosti i v zaměstnaneckém poměru. Novela reaguje na výrok Nejvyššího správního soudu, podle kterého není souběh funkcí možný. Do sněmovny by měla zamířit zhruba do měsíce.

Finanční nebo obchodní ředitelé bývají často zároveň jednateli společnosti s ručením omezeným či členy představenstva akciové společnosti. Soud ale dlouhodobě považuje pracovní smlouvy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem, za neplatné, pokud se činnost vykonávaná na základě pracovního poměru překrývá s výkonem funkce člena statutárního orgánu.

„Rozporem mezi podnikatelskou praxí a judikaturou nejvyšších soudů vznikla výrazná nejistota ohledně právního postavení obchodního vedení mnoha společností,“ uvedl Pospíšil. Právo má podle něj podporovat svobodu podnikání, pokud nepůsobí újmu jiným, souběh funkcí je prý navíc v Evropě běžný. Ministerstvo spravedlnosti proto připravilo řešení této situace v podobě vložení nového paragrafu do obchodního zákoníku. Novela také výslovně stanoví, že přenesení činností statutárního orgánu na jiné osoby nijak nesnižuje odpovědnost statutárního orgánu za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

Video Brífink Martiny Tlachové
video

Brífink Martiny Tlachové

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z prosince 2010 není
souběh funkcí možný. Podobná judikatura v Česku existuje od roku 1993, loni ji ale soud poprvé použil i na nemocenské či důchodové pojištění. Podle
soudu nelze působit ve společnosti jako statutární orgán a tytéž činnosti
vykonávat na základě pracovního poměru.

Mnoho českých firem ale tímto způsobem funguje. Společnost Deloitte Advisory provedla průzkum, podle kterého funguje praxe, kdy lidé působí jako statutární orgán firmy a zároveň stejnou činnost vykonávají na základě pracovního poměru, v 80-90 procentech firem v Česku.