Sněmovna vypsala novou soutěž na zajištění zasedání NATO

Praha – Poslanci už podruhé vypsali výběrové řízení na pořádání zasedání Parlamentního shromáždění NATO, které proběhne příští rok na podzim v Praze. Hodnota zakázky činí 22,5 milionu korun – o 2,5 milionu méně než původní zadání. První soutěž vypsala sněmovna v dubnu, v červnu ji ale zrušila, protože dostala pouze nepřijatelné nabídky.

Podmínky výběrového řízení stanoví například, že uchazeč musí mít pobočku v České republice, složí milion korun jako bankovní záruky nebo že nebude současně subdodavatelem v nabídce jiné společnosti. Dále musí uchažeči dodat přehled obdobných zakázek, které uskutečnili za poslední tři roky, doklady o odborné způsobilosti realizačního týmu a o počtu zaměstnanců podílejících se na podobných zakázkách v posledních třech letech. Obálky s nabídkami bude otevírat komise 8. srpna.

Parlamentní shromáždění NATO je organizace složená ze zástupců členských států aliance. Má poradní charakter, jeho cílem je posilovat spolupráci a porozumění mezi členskými státy. Zasedání se účastní delegáti, kteří pracují ve výboru ekonomickém, politickém, bezpečnostním a pro vědu.

Shromáždění se sjede na své 58. výroční zasedání do Prahy 9. listopadu 2012 na čtyři dny. Organizátory zasedání jsou Poslanecká sněmovna a Senát.