Střediska rané péče se bojí o peníze

Praha – Střediska rané péče s neklidem sledují finanční prostředky, kterými ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje jejich provoz. Organizace starající se o děti se zdravotním postižením jsou totiž kolikrát na státních dotacích existenčně závislé, ministerstvo přitom častokrát posílá dotace se zpožděním, a střediska tak dostává do finanční tísně.

„My bychom v současné době potřebovali jasné vyjádření, jak to bude do budoucna. Z kolika procent nás budou financovat, z kolika procent si máme sehnat finanční prostředky, a tak dále,“ upozornil Jiří Kubalík z pražského střediska pro ranou péči.

Situaci komplikuje fakt, že stát garantuje ranou péči jako službu zdarma, a rodiče za ni proto střediskům platit nemohou, i kdyby chtěli. Finanční situace středisek by se tak ale mohla zlepšit; dotace jsou posílány totiž často s velkým zpožděním a organizace se na ně nemohou spoléhat.

Státní peníze sice nejsou jedinými finančními prostředky, které tvoří rozpočet středisek, dary jednotlivců a firem ale vlivem hospodářské krize rapidně klesly. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto zavázalo za včasné poskytování dotací. „Ministerstvo si je vědomo toho, že u některých typů sociálních služeb je to financování skutečně komplikované. U středisek rané péče se budeme snažit zejména o to, aby možnost toho financování byla dlouhodobější,“ uvedla mluvčí Viktorie Plívová.