Počet obézních dětí stoupl v Česku za 15 let dvaapůlkrát

Praha - Praktičtí lékaři sledují kvůli obezitě, přejídání a jejich následkům stále více dětí a dospívajících. Za posledních 15 let stoupl jejich počet dvaapůlkrát. V roce 1996 bylo pod trvalým dohledem lékařů 10 400 dětí, loni počet stoupl na 27 900, u dorostu z 6 100 na 18 400. Informují o tom statistici na svém webu a označují své zjištění za alarmující.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Board Mood

Celkem loni sledovali dětští praktici pro nějaký zdravotní problém 534 tisíc dětí do 15 let, nejčastěji pro nemoci dýchací soustavy, kůže a poruchy zraku. Sledovali také 255 tisíc dospívajících do 18 let, nejčastěji pro nemoci dýchacích cest, poruchy zraku a nemoci způsobené poruchou činnosti žláz s vnitřní sekrecí, pro poruchy výživy a přeměny látek.

Nejvíc alergiků je v Jihočeském kraji a v Praze

Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci, s alergií se potýkal zhruba každý sedmý. Rychleji přibývalo alergiků mezi dospívajícími. Loni na 1 000 pacientů daného věku mělo alergii 139 dětí a 196 dospívajících. Hůře na tom byli pacienti v Čechách než na Moravě. Relativně nejvíc alergiků je v Jihočeském kraji a v Praze, nejméně v kraji Zlínském a Pardubickém.

Alergie
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Miroslav Rendl

Loni oproti roku předchozímu ubylo praktických dětských lékařů, počty klesly z 2 052 na 2 037. Klesly i počty ošetření a vyšetření, z 12,2 milionu na 11,8 milionu, z toho tři čtvrtiny byla léčebná ošetření. Klesly počty preventivních ošetření, jejich podíl na celkovém počtu ošetření ale stoupl z 24,8 na 25,5 procenta. Zhruba čtvrtinu práce praktiků tak tvořila prevence.

Stoupl počet kojených dětí

Statistici evidují také délku kojení, která má výrazný vliv na další zdraví a odolnost dítěte. Při roční prohlídce zjistili, že loni oproti předchozímu roku stoupl podíl dětí kojených půl roku a déle na 38,6 procenta. V Praze a Zlínském kraji byla tak dlouho kojena téměř polovina dětí, tedy 47 a 46 procent. Naopak jen necelých 31 procent dětí bylo šest měsíců a déle kojeno v Ústeckém kraji. Klesl podíl dětí, které byly kojeny šest týdnů až dva měsíce, v Praze to bylo jen každé desáté dítě, naopak v Ústeckém kraji bylo tak brzy odstaveno zhruba každé čtvrté dítě.