Soudy si stěžují na přetíženost a nedostatek peněz

Praha - České soudy se podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka v posledních dvou letech potýkají s velkým nárůstem sporných občanskoprávních případů, ministerstvo spravedlnosti však na to nijak nereaguje. Soudy tak mají problémy s nedostatkem peněz i pracovníků. Podle Lichovníka to může vést k tomu, že soudy nebudou moci pracovat tak poctivě, jak by měly, nebo se prodlouží délka řízení. Viceprezident unie Tomáš Mottl navíc na dnešní tiskové konferenci upozornil, že s takto podfinancovaným soudnictvím nelze účinně bojovat s korupcí, ačkoli jde o jednu z priorit vlády.

Podle Lichovníka se zhoršují podmínky, v nichž pracují prvoinstanční soudy, ministerstvo spravedlnosti to ale nijak neřeší. V posledních letech přitom na řadě soudů narostl počet občanskoprávních případů, zejména žalob o zaplacení, v řádech desítek procent. V rámci úspor však soudy podle šéfa unie postihlo snižování platů, někde se muselo sáhnout k propouštění. „Takže je za více práce méně peněz,“ řekl.

Video Brífink Soudcovské unie
video

Brífink Soudcovské unie

Brífink Soudcovské unie

S24: 14.07.2011 - 14,00

Rozhovor s Filipem Melzerem a Tomášem Lichovníkem

Největší problém podle něho přineslo zavedení elektronického platebního rozkazu, který zatím není tak úplně „elektronický“. Účastník řízení se sice podle Lichovníka na soud obrací elektronickou cestou, soud pak ale vše musí na své náklady tisknout na papír. Za elektronický platební rozkaz se navíc platí snížený poplatek, čímž justice dál přichází o potřebné peníze, uvedl Lichovník. Loni podle něho kvůli sníženému poplatku přišla o více než 180 milionů korun. Letos to prý bude ještě víc, jen za první pololetí šlo o více než 100 milionů korun. Jde o peníze, kterých se stát dobrovolně vzdal, přitom je mohl dát na zlepšení práce soudů, komentoval to Lichovník. Například náklady na jednu zapisovatelku se podle něho pohybují kolem 250 tisíc korun ročně.

Představitelé Soudcovské unie na dnešním brífinku opět kritizovali nový způsob výběru soudců a soudních funkcionářů. Předsedy okresních soudů podle zákona jmenuje minstr spravedlnosti na návrh předsedy krajského soudu, vyšší funkcionáře ale jmenuje již prezident na návrh ministra spravedlnosti. Soudcovské unii se nelíbí, že obsazení klíčových postů tak má v rukou pouze moc výkonná. Soudci se znovu vyslovili pro vznik nejvyšší rady soudnictví. Podle Lichovníka by šlo o vrcholný orgán soudní moci, v němž by bylo pět volených soudců, předsedové Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu a po jednom delegovaném zástupci by měla sněmovna, senát, vláda a prezident.