ČSSD zahájila odbornou diskuzi o vymýcení korupce

Praha – Sociální demokraté zahajují s odbornou veřejností a zástupci občanských iniciativ diskuzi o svých návrzích, které mají účinně čelit korupci. Stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier na brífinku zdůraznil zejména nutnost transparentního financování politických stran, stanovení limitů výdajů na volební kampaně, omezení finančních darů pro politické strany od právnických i fyzických osob, úpravu lobbingu a zavedení majetkových přiznání nejen pro politiky. Podle Dienstbiera je pro ČSSD boj s korupcí nutný zejména proto, že korupce odsává ze státního rozpočtu peníze, které pak chybí na financování sociálního státu.

Stínový ministr průmyslu Petr Kajnar pak poukazoval na nutnost zavést elektronické zadávání všech veřejných zakázek, které by se měly realizovat přes nákupní portál. K tomu je klíčové zavést jednotné elektronické tržiště s jednotným popisem komodit. Kajnar odhadl náklady na jeho vybudování na 300 milionů korun – ty by se prý ale při ročním objemu zakázek okolo 630 miliard korun měly bohatě vrátit. Kajnar, který je také ostravským primátorem, podotkl, že se v Ostravě tímto postupem podařilo ušetřit až 30 procent nákladů. 

Iniciativu sociální demokracie uvítala vicepremiérka a předsedkyně vládního Výboru pro koordinaci boje s korupcí Karolína Peake (VV). „Míra korupce na státní, krajské i obecní úrovni je tak vysoká, že toto téma by nemělo rozdělovat, ale spojovat snažení koaličních stran i opozice. VV proto velmi vítají podporu opozice pro protikorupční strategii,“ uvedla. Většina návrhů ČSSD se podle vicepremiérky s návrhy VV shoduje, Peake je prý také připravena s opozicí konzultovat jakékoliv další náměty boje s korupcí.